Χωρική ανάλυση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών του 2012

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Χωρική ανάλυση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών του 2012

Γεωργάνος, Στέφανος

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η χωρική ανάλυση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών που διεξήχθησαν το Μάιο και Ιούνιο του 2012 αντίστοιχα στην Ελλάδα. Ένα από τα βασικά ζητούμενα είναι η εξέταση της ύπαρξης χωρικών και χρονικών προτύπων για το κάθε κόμμα που επιλέχθηκε. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας ως υπόβαθρο τους νομούς της Ελλάδας και τα ποσοστά του εκάστοτε κόμματος σε κάθε νομό αλλά και σε όλη την επικράτεια. Τα κόμματα που επιλέχθηκαν είναι αυτά που πέτυχαν την είσοδο τους στην Βουλή των Ελλήνων καρπώνοντας ένα ποσοστό ανώτερο του 3%. Πιο συγκεκριμένα τα κόμματα αυτά είναι : Νέα Δημοκρατία, ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, ΠΑ.ΣΟ.Κ, Ανεξάρτητοι Έλληνες, Κ.Κ.Ε, Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή και Δημοκρατική Αριστερά. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αντλήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα αποτελέσματα του Ιουνίου αποτέλεσαν τoν κύριο πυλώνα της ανάλυσης, ενώ τα αποτελέσματα του Μαΐου χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για την διαχρονική μελέτη των δυο εκλογικών αναμετρήσεων.Για την πραγματοποίηση της ανάλυσης και εξαγωγής συμπερασμάτων χρησιμοποιήθηκε ένα πλήθος μεθόδων κυρίως στατιστικής φύσεως. Οι μέθοδοι αυτοί καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της χωρικής ανάλυσης που αφορά την χωρική κατανομή, τον εντοπισμό χωρικών προτύπων, τις διαχρονικές διαφορές, την ύπαρξη χωρικής αυτοσυσχέτισης και την περιγραφική στατιστική.Τα αποτελέσματα της εργασίας αναδεικνύουν χαρτογραφικά κάποια φαινόμενα που πιθανόν να χρίζουν περαιτέρω ανάλυσης όπως για παράδειγμα περιοχές που ενώ στις εκλογές του Μαΐου διατηρούσαν άκρως χαμηλά ποσοστά για κάποιο κόμμα, στις επόμενες εκλογές αποτέλεσαν πυρήνες ευρύτερων περιοχών με άκρως υψηλά ποσοστά. Οι περιοχές αυτές εντοπίστηκαν και χαρτογραφήθηκαν ενώ σημαντικά είναι επίσης και τα διαχρονικά πρότυπα των εξεταζομένων εκλογών. Τα μεγαλύτερα κόμματα σημείωσαν ισχυρή συσπείρωση στις εκλογές του Ιουνίου (Νέα Δημοκρατία, ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ) ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα συγκέντρωσαν μικρότερα ποσοστά. Η χωρική αυτοσυσχέτιση για την πλειοψηφία των κομμάτων ήταν θετική, ενώ παρατηρήθηκε μεγάλος βαθμός ανισοκατανομής των ποσοστών στην επικράτεια. H θεωρία της Πολιτικής Γεωγραφίας ήταν ένα κλειδί, βοηθώντας στην κατανόηση των αποτελεσμάτων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Πολιτική Γεωγραφία
Εκλογική Γεωγραφία
Χωρική Ανάλυση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-02-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)