Αξιολόγηση οστικών παραμέτρων μετά από παρέμβαση με ψάρι

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Αξιολόγηση οστικών παραμέτρων μετά από παρέμβαση με ψάρι

Γιάλλουρου, Χρυσάνθη

Εισαγωγή-Σκοπός: Μελέτες που έγιναν τα τελευταία χρόνια έδειξαν ότι τα λιπαρά οξέα των ψαριών (πολυακόρεστα λιπαρά οξέα) επηρεάζουν τον οστικό μεταβολισμό. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση των οστικών παραμέτρων μετά από παρέμβαση με ψάρι (τσιπούρα) για διάρκεια 8 εβδομάδων. Μεθοδολογία: Στη μελέτη συμμετείχαν 20 υγιείς άντρες και γυναίκες που κατανάλωναν 380 γρ. τσιπούρα / 2 φορές την βδομάδα για 8 βδομάδες τα οποία έψηναν οι ίδιοι στο φούρνο / σχάρα / κάρβουνα. Αξιολογήθηκαν τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, οι διατροφικές συνήθειες, η σωματική δραστηριότητα και έγιναν εργαστηριακές μετρήσεις πριν και μετά το τέλος της παρέμβασης. Οι συγκεντρώσεις των δεικτών οστικού μεταβολισμού OPG και RANKL αξιολογήθηκαν με τη μέθοδο Elisa, και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με το Graph Pad Prism 5. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 16.0. Αποτελέσματα: Όσον αφορά στη διαιτητική πρόσληψη κατά το τέλος της παρέμβασης παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση της κατανάλωσης ψαριού (0,1±0,1 έναντι 0,6±0,1, p<0,001) . Επίσης σημαντική μείωση παρατηρήθηκε στην κατανάλωση οσπρίων (p=0.035), ενώ το ποσοστό της ημερήσιας κατανάλωσης πρωτεϊνών αυξήθηκε στο τέλος της παρέμβασης (14,3±2,56 έναντι 15,4±3,03, p=0,004). Δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στην ημερήσια κατανάλωση υδατανθράκων, λιπών και θερμίδων. Όσον αφορά στους δείκτες οστικού μεταβολισμού (OPG, RANKL) και στο λόγο OPG / RANKL δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές αλλαγές, στο σύνολο του δείγματος αλλά ούτε και στο σύνολο των αντρών και των γυναικών, αντίστοιχα (όλα τα p>0,05). Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της μεταβολής της συγκέντρωσης του RANKL και της μεταβολής του δείκτη προσκόλλησης στην Μεσογειακή διατροφή (r=0,475, p=0,034). Επίσης στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση υπήρξε μεταξύ της μεταβολής της κατανάλωσης θερμίδων και της μεταβολής στο λόγο OPG / RANKL (r=-0,584, p=0,007) και της μεταβολής της συγκέντρωσης της OPG και της μεταβολής του ΔΜΣ (r=-0,520, p=0,019). Τέλος, στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση υπήρχε και στην μεταβολή της κατανάλωσης θερμίδων και της μεταβολής της συγκέντρωσης της OPG (r=-0,606, p=0,005). Συμπεράσματα: H κατανάλωση τσιπούρας για οκτώ εβδομάδες δεν φαίνεται να επηρεάζει τον μεταβολισμό των οστών. Θα πρέπει να γίνουν και άλλες μελέτες προκειμένου να διερευνηθεί διεξοδικά η πιθανή επίδραση των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων στον οστικό μεταβολισμό.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Οστεοπροτεγερίνη
ψάρια
OPG
Οστά - Μεταβολισμός
μεταβολισμός
διατροφή
Λιπαρά οξέα
Ψάρια - Υγιειονολογικές απόψεις
οστά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-07-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.