Η πλημμύρα του 1953 στη Βόρεια Θάλασσα και οι αλλαγές που επέφερε στην αντιπλημμυρική προστασία Αγγλίας και Ολλανδίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η πλημμύρα του 1953 στη Βόρεια Θάλασσα και οι αλλαγές που επέφερε στην αντιπλημμυρική προστασία Αγγλίας και Ολλανδίας

Γλυνού, Μαρία

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της πλημμύρας του 1953 στη Βόρεια Θάλασσα, οι επιπτώσεις της και οι αλλαγές, που επέφερε στην αντιπλημμυρική προστασία των δύο χωρών που επηρέασε περισσότερο, την Αγγλία και την Ολλανδία. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, που αφορά την θεωρητική προσέγγιση του φαινομένου, γίνεται προσπάθεια κατανόησης των διεργασιών που δημιουργούν πλημμύρες, μέσα από τη μελέτη φυσικών, μετεωρολογικών και ωκεανολογικών φαινομένων. Μελετάται η συσχέτισή των πλημμυρών με το ανθρωπογενές περιβάλλον και οι τρόποι με τους οποίους οι οργανωμένες κοινωνίες προσπαθούν να προστατευτούν από τις αρνητικές συνέπειες τους. Το δεύτερο μέρος της εργασίας αφορά την μελέτη περίπτωσης. Γίνεται σύντομη αναφορά στην γεωγραφία της Αγγλίας και της Ολλανδίας, αλλά και σε βασικά χαρακτηριστικά της Βόρειας Θάλασσας. Ακολουθεί η περιγραφή της πλημμύρας του 1953, με την ανάλυση των μετεωρολογικών και ωκεανολογικών χαρακτηριστικών της, τα οποία την κατέστησαν τόσο καταστρεπτική. Τέλος, στα τελευταία κεφάλαια, αναλύονται οι ενέργειες και οι πολιτικές που ακολούθησαν τα δύο κράτη και τα έργα που υλοποίησαν ώστε να προστατευτούν από παρόμοια γεγονότα στο μέλλον.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ολλανδία
Φυσικές καταστροφές - Ολλανδία
Πλημμύρες - Ολλανδία
καταστροφές
Φυσικές καταστροφές - Ηνωμένο Βασίλειο
Αγγλία
Πλημμύρες - Ηνωμένο Βασίλειο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-03-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.