Γυναικεία απασχόληση και γονιμότητα

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Γυναικεία απασχόληση και γονιμότητα

Μάγκου, Μαρία

Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι να ερευνήσει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της γονιμότητας και της γυναικείας απασχόλησης. Συγκεκριμένα, κατά πόσο οι ώρες εργασίας της γυναίκας και οι αποδοχές της δρουν αρνητικά στον αριθμό των παιδιών. Χρησιμοποιήθηκαν διαστρωματικά δεδομένα που συλλέχθηκαν με τη μέθοδο των ερωτηματολόγιων. Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν στα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Ελλάδας, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο και Αύγουστο του 2006. Ο αριθμός των παρατηρήσεων ανέρχεται στα 342 νοικοκυριά. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η γονιμότητα τη γυναίκας επηρεάζεται από την ηλικία της, από την ηλικία που παντρεύεται, την ηλικία που αποκτάει το πρώτο παιδί, τα επιδόματα και το κόστος παιδιών. Όσον αφορά το εισόδημα της γυναίκας υπάρχει μια στατιστικά μη σημαντική ένδειξη ότι επηρεάζει αρνητικά τη γονιμότητα. Τέλος και οι ώρες εργασίας δεν επηρεάζουν τη γονιμότητα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Γυναίκες - Επαγγελματική απασχόληση - Ελλάδα
Απασχόληση
Women - Employment - Social aspects
Εργαζόμενες μητέρες - Ελλάδα
Women - Employment - Greece
Women - Employment - Economical aspects
γονιμότητα
Working mothers - Greece
γυναίκες
Γυναίκες - Επαγγελματική απασχόληση - Κοινωνικές απόψεις
Γυναίκες - Επαγγελματική απασχόληση - Οικονομικές απόψεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)