Μελέτη βελτίωσης των γνώσεων και της επαγρύπνησης για την νοσοκομειακή δυσθρεψία

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Μελέτη βελτίωσης των γνώσεων και της επαγρύπνησης για την νοσοκομειακή δυσθρεψία

Καμπατζή, Γιωργία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο επιπολασμός της νοσοκομειακής δυσθρεψίας αυξάνεται συνεχώς παγκοσμίως προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην κλινική έκβαση των ασθενών, όσο και στο σύστημα υγείας. Κάθε χρόνο η Αυστριακή Εταιρεία Κλινικής Διατροφής σε συνεργασία με την ESPEN και το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης πραγματοποιούν ένα ερευνητικό πρόγραμμα (nutritionDay – worldwide), με σκοπό τον πολυκεντρικό έλεγχο της διατροφικής κατάστασης των νοσηλευόμενων ασθενών και την επαγρύπνηση σχετικά με τη νοσοκομειακή δυσθρεψία.ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αποτύπωση των αποτελεσμάτων της συμμετοχής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας στο ερευνητικό πρόγραμμα «Nutrition Day – Worldwide». Παρουσιάστηκαν στοιχεία δύο διαδοχικών ετών (2012-13), απεικονίζοντας τις πρακτικές ανίχνευσης διατροφικού κινδύνου που ακολουθούνταν και την κατάσταση θρέψης των νοσηλευόμενων ασθενών. Εξετάστηκαν παράγοντες σχετιζόμενοι με τη θρέψη, που επιδρούν στη διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο και έγινε ανίχνευση διατροφικού κινδύνου με την χρήση του εργαλείου MUST.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Στη μελέτη συμμετείχαν 235 ασθενείς από 10 κλινικές 7 διαφορετικών ειδικοτήτων. Την ημέρα της μελέτης πραγματοποιήθηκε η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων του προγράμματος και ένα μήνα μετά καταγράφηκε η έκβαση των ασθενών. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με το στατιστικό πρόγραμμα PASW Statistics 19.0.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Καμία από τις κλινικές δεν εφάρμοζε συστηματικά την ανίχνευση διατροφικού κινδύνου αλλά ούτε και ζύγιζαν τους ασθενείς κατά την εισαγωγή. Το ποσοστό των ασθενών σε υψηλό κίνδυνο δυσθρεψίας σημείωσε αύξηση από 15.0% το 2012 στο 23.4% το 2013. Στο συνολικό δείγμα το 54.9% σιτίζονταν με νοσοκομειακό φαγητό, το 44.3% ακολουθούσε ειδική δίαιτα, ενώ κανένας ασθενείς δεν λάμβανε εντερική ή παρεντερική διατροφή. Το 41.7% των ασθενών δήλωσε ότι είχαν ακούσια απώλεια βάρους το τελευταίο τρίμηνο. Όταν διερευνήθηκε η έκβαση των ασθενών 30 ημέρες μετά τη διεξαγωγή του προγράμματος, φάνηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος μεταφέρθηκε στο σπίτι (87.7%). Ο χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο του συνολικού δείγματος συσχετίστηκε σημαντικά με- 3 -το αν ο ασθενής υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση (β=0.402±0.123, p=0.001), την παρουσία μυοσκελετικού νοσήματος (β=0.382±0.160, p=0.018) και την ακούσια απώλεια βάρους το τελευταίο τρίμηνο (β=0.360±0.122, ναι έναντι όχι, p=0.041).ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ανίχνευση του διατροφικού κινδύνου δεν αποτελεί καθιερωμένη διαδικασία στα Ελληνικά νοσοκομεία. Ανάμεσα στους παράγοντες που εξετάστηκαν, η ακούσια απώλεια σωματικού βάρους το τελευταίο τρίμηνο συσχετίστηκε σημαντικά και θετικά με το χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο, ενώ ασθενείς με υψηλό κίνδυνο δυσθρεψίας κατά την εισαγωγή έχουν και αυξημένες πιθανότητες επανα-νοσηλείας. Η υιοθέτηση μίας διαδικασίας ανίχνευσης διατροφικού κινδύνου κατά την εισαγωγή, αλλά και μίας ολοκληρωμένης διατροφικής φροντίδας κατά τη νοσηλεία των ασθενών πιθανόν να μειώσει το χρόνο νοσηλείας των ασθενών, καθώς και τις πιθανότητες μελλοντικής χρήσης των υπηρεσιών υγείας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)