Επίδραση των διαιτητικών συνηθειών στη διατήρηση ενός μέρους της απώλειας σωματικού βάρους μακροπρόθεσμα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Επίδραση των διαιτητικών συνηθειών στη διατήρηση ενός μέρους της απώλειας σωματικού βάρους μακροπρόθεσμα

Καμπίτση, Χριστίνα - Ευμορφία

Εισαγωγή: Τα δεδομένα της τρέχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με τη διατήρηση της απώλειας σωματικού βάρους καταδεικνύουν πως πρόκειται για έναν εξαιρετικά δύσκολο στόχο. Οι περισσότερες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί προκειμένου να μελετήσουν τους παράγοντες που σχετίζονται με την μακροχρόνια διατήρηση της απώλειας σωματικού βάρους, εξετάζουν μόνο την ομάδα των διατηρούντων και όχι τους επανακτήσαντες την απώλεια αυτή. Διαιτητικές συνήθειες που έχουν διερευνηθεί στα πλαίσια του καθορισμού των συμπεριφορών που συμβάλλουν στη διατήρηση της απώλειας σωματικού βάρους είναι η κατανάλωση ολιγοθερμιδικής δίαιτας χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπίδια, η προσκόλληση στη Μεσογειακή Δίαιτα, η κατανάλωση δίαιτας χαμηλής σε υδατάνθρακες και υψηλής σε πρωτεΐνες, η μείωση της διαιτητικής ποικιλίας και η κατανάλωση διαφόρων ομάδων τροφίμων. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής μελέτης είναι να διερευνηθούν οι διαιτητικές συνήθειες που χαρακτηρίζουν την επιτυχή διατήρηση της απώλειας σωματικού βάρους, και ιδιαίτερα αυτές που σχετίζονται με την κατανάλωση συγκεκριμένων ομάδων τροφίμων. Μεθοδολογία: Στη μελέτη MedWeight συμμετείχαν 226 ενήλικοι εθελοντές ηλικίας 18-65 ετών, οι οποίοι ταξινομήθηκαν στις ομάδες των διατηρούντων και των επανακτήσαντων. Οι εθελοντές συμπλήρωσαν μια σειρά ερωτηματολογίων μέσω του ιστότοπου της μελέτης. Σε κάθε εθελοντή πραγματοποιήθηκαν 2 ανακλήσεις 24ώρου, τα δεδομένα των οποίων αναλύθηκαν σε ομάδες τροφίμων. Αποτελέσματα: Οι 169 εθελοντές που συμμετείχαν στη μελέτη ήταν διατηρούντες και οι 57 επανακτήσαντες. Η μέγιστη απώλεια βάρους που επιτεύχθηκε ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη στους διατηρούντες (Δ: 25,6±15,7, Ε: 14,5±4,5 kg, p<0,001). Οι επανακτήσαντες βρέθηκαν να καταναλώνουν στατιστικά σημαντικά περισσότερα αναψυκτικά και χυμούς από τους διατηρούντες (Δ: 0,1±0,3, Ε: 0,3±0,5 μερίδες/ημέρα, p=0,042). Τέλος, το επιμέρους MedDietScore κατανάλωσης κόκκινου κρέατος και προϊόντων βρέθηκε στατιστικά σημαντικά υψηλότερο στους διατηρούντες (Δ: 2,1±2,2, Ε: 1,2±1,8, p=0,02). Συζήτηση: Η παρούσα μελέτη υποδεικνύει ως υποψήφια διαιτητική συνήθεια που ενδεχομένως να συμβάλλει στην μακροχρόνια διατήρηση της απώλειας σωματικού βάρους την μειωμένη κατανάλωση αναψυκτικών και χυμών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πιθανή υιοθέτηση πολιτικών δημόσιας υγείας για την μείωση της κατανάλωσης αυτής της ομάδας τροφίμων από τον πληθυσμό.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Διατροφικές συνήθειες
Τρόπος ζωής
Δίαιτα
Απώλεια βάρους

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-03-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.