Διερεύνηση του ρόλου της κατανομής Ω6/Ω3 λιπαρών οξέων, στην πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακού επεισοδίου, υπό την παρουσία ή όχι κατάθλιψης: επιδημιολογική μελέτη ΑΤΤΙΚΗ

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Διερεύνηση του ρόλου της κατανομής Ω6/Ω3 λιπαρών οξέων, στην πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακού επεισοδίου, υπό την παρουσία ή όχι κατάθλιψης: επιδημιολογική μελέτη ΑΤΤΙΚΗ

Καλογεροπουλου, Αικατερίνη

Εισαγωγή: σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του ρόλου της πρόσληψης ω-6, ω-3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων στην πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακού επεισοδίου υπό την παρουσία ή όχι κατάθλιψης. Μεθοδολογία: η μελέτη ΑΤΤΙΚΗ είναι μια επιδημιολογική έρευνα καταγραφής και παρατήρησης της υγείας του πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών και Πειραιώς, καθώς και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Από το 2001 έως το 2002, 1.514 άνδρες και 1.528 γυναίκες (άνω των 18 ετών), άνευ ιστορικού καρδιαγγειακής νόσου, επιλέχτηκαν τυχαία να συμμετάσχουν στη μελέτη. Από το 2012 έως το 2013, οι ερευνητές της μελέτης πραγματοποίησαν τον δεκαετή επανέλεγχο. Από τους 3.042 αρχικά εγγεγραμμένους συμμετέχοντες, βρέθηκαν 2.583 στην επανεξέταση, εκ των οποίων τα 2.009 άτομα (996 άνδρες και 1.013 γυναίκες) συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα ανάλυση (οι υπόλοιποι αποκλείστηκαν λόγω ελλειπουσών τιμών). Η αξιολόγηση των διατροφικών συνηθειών στηρίχθηκε σε ένα έγκυρο ημι-ποσοτικό ερωτηματολόγιο εβδομαδιαίας καταγραφής της συχνότητας κατανάλωσης των τροφίμων. Ως δείκτης προσκόλλησης στη Μεσογειακή Δίαιτα χρησιμοποιήθηκε το MedDietScore. Η αξιολόγηση και κατάταξη της κατάθλιψης, έγινε με βάση την κλίμακα κατάθλιψης του Zung Self-Rating Depression (ZDRS). Με βάση τα 20 ερωτήματα της κλίμακας, αξιολογήθηκε η συναισθηματική βαθμολογία καθώς και τα ψυχολογικά και σωματικά συμπτώματα που σχετίζονται με την κατάθλιψη. Κάθε ερώτηση βαθμολογήθηκε σε μια κλίμακα από 1 έως 4, ανάλογα με τις απαντήσεις των εθελοντών στο ερωτηματολόγιο. Αποτελέσματα: η πολυπαραγοντική ανάλυση, μετά από έλεγχο για τους συγχιτικούς παράγοντες: φύλο, ηλικία, προσκόλληση στη Μεσογειακή Δίαιτα και οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου (ΚΑΝ), έδειξε ότι η αύξηση της κατανομής ω-6/ω-3 κατά μια μονάδα, οδηγεί σε αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου κατά 15% (ΣΛ: 1.15, 95% ΔΕ: 0.99 – 1.34). Επίσης, αναδείχθηκε ότι τα άτομα με καταθλιπτική συμπτωματολογία που κατανάλωναν εβδομαδιαίως ψάρι είχαν 77% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν ΚΑΝ στα 10 έτη παρακολούθησης σε σχέση με αυτούς που δεν κατανάλωναν (ΣΛ: 0.23, ΔΕ: 0.05 – 1.01), ανεξάρτητα από τους παράγοντες φύλο, ηλικία, προσκόλληση στη Μεσογειακή Δίαιτα, οικογενειακό ιστορικό ΚΑΝ, υπερχοληστερολαιμία, υπέρταση, καπνιστικές συνήθειες, φυσική δραστηριότητα, μορφωτικό επίπεδο. Η προστατευτική επίδραση της κατανάλωσης ψαριού συσχετίστηκε με μειωμένο καρδιαγγειακό κίνδυνο μόνο στα άτομα με κατάθλιψη. Συμπέρασμα: τα αποτελέσματά μας ενισχύουν την υπόθεση της επιβαρυντικής επίδρασης της υψηλής κατανομής ω-6/ω-3 (14/1) πολυακόρεστων λιπαρών οξέων στην πιθανότητα εμφάνισης ΚΑΝ, ανεξάρτητα από άλλος παράγοντες. Επίσης, αναδεικνύουν την ευεργετική επίδραση της εβδομαδιαίας κατανάλωσης ψαριού ακόμα και σε καταθλιπτικούς ασθενείς.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

κατάθλιψη
Κατάθλιψη - Διαιτολογικές απόψεις
μελέτη ΑΤΤΙΚΗ
ψάρια
Καρδιά - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
καρδιά
διατροφή
Ψάρια - Υγιειονολογικές απόψεις
Λιπαρά οξέα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-03-24


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)