Οι επιπτώσεις των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών στην Δημόσια Υγεία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Οι επιπτώσεις των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών στην Δημόσια Υγεία

Καραγιαννοπούλου, Μαρία

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται αρχικά στο πρώτο μέρος της, οι άμεσες και οι έμμεσες επιπτώσεις των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών στην δημόσια υγεία ενώ στην συνέχεια γίνεται αναφορά στους τρόπους αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών και παρουσίαση των παρεμβάσεων εκείνων σε όλο το φάσμα και τους τομείς της δημόσιας υγείας –από την παροχή ασφαλούς νερού, τον έλεγχο των τρωκτικών και των εντόμων, την στέγαση, την παροχή τροφής, τον έλεγχο των μεταδοτικών νοσημάτων, την ανοσοποίηση του πληγέντος πληθυσμού, την διαχείριση των πτωμάτων, την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας και τους μηχανισμούς επίβλεψης της δημόσιας υγείας, που είναι απαραίτητες για τον μετριασμό των συνεπειών της καταστροφής και την στήριξη των πληγέντων. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αυτής, και δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να ειδωθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ως ένα είδος φυσικής καταστροφής που η συχνότητα και η ένταση εμφάνισης της είναι πλέον αναμφισβήτητη και άφορα όλη πια την παγκόσμια κοινότητα,ακολουθεί η αναφορά στις επιπτώσεις που η κλιματική αλλαγή επιφέρει αρχικά στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και η σχέση της παγκοσμιοποίησης τόσο με την κλιματική αλλαγή όσο και με τις επιπτώσεις της στην δημόσια υγεία εν γένει. Υπάρχουν ευάλωτες περιοχές και τρωτοί πληθυσμοί; Τι επηρεάζει την τρωτότητα τους; Πως μπορούν να προστατευτούν και να αυξήσουν την προσαρμοστικότητα τους έναντι της κλιματικής αλλαγής; Στο τελευταίο τμήμα του μέρους αυτού δε,γίνεται εκτενής αναφορά στις στρατηγικές μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, προκειμένου να προστατευτεί η ανθρώπινη υγεία και οι ευάλωτοι πληθυσμοί, και το μέλλον για τις επερχόμενες γενεές να έχει ορίζοντα και προοπτικές.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Κλιματικές μεταβολές
Δημόσια υγεία-Ελλάδα
Φυσικές καταστροφές
Φυσικές καταστροφές-Ελλάδα
Ευάλωτοι πληθυσμοί
Δημόσια υγεία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-07-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.