Ανάπτυξη online υπηρεσίας αποσαφήνισης λέξεων στο πλαίσιο προτάσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ανάπτυξη online υπηρεσίας αποσαφήνισης λέξεων στο πλαίσιο προτάσεων

Κατάκης, Ιωάννης Μανούσος

Τα τελευταία χρόνια, η αλματώδης εξέλιξη του παγκόσμιου ιστού άλλαξε τον τρόπο που οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν. Η έλευση των υπηρεσιών του Web 2.0 (ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, ιστολόγια, wiki) ώθησαν την παραγωγή περιεχομένου. Το διαδίκτυο πλέον αποτελεί μια τεραστίων διαστάσεων αποθήκη πληροφοριών. Ωστόσο ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος πληροφοριών που δημιουργείται καθημερινά από τους χρήστες (User Generated Content) και δημοσιεύεται στο διαδίκτυο καθιστά σχεδόν αδύνατη την επεξεργασία τους και την εξαγωγή γνώσης από αυτές. Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στην δημιουργία μιας διαδικτυακής υπηρεσίας ανάλυσης συναισθήματος και αποσαφήνισης εννοιών των λέξεων ενός κειμένου. Πιο συγκεκριμένα, η υπηρεσία εφαρμόζει αλγορίθμους αποσαφήνισης εννοιών (WSD) προκειμένου να καθορίσει την έννοια των λέξεων του κειμένου εισόδου. Στη συνέχεια, αναθέτει σε κάθε λέξη του κείμενου την συναισθηματική πολικότητα που της αναλογεί σύμφωνα με ένα λεξικό συναισθημάτων. Τέλος, αναθέτει σε κάθε πρόταση του κειμένου μια καθολική συναισθηματική πολικότητα χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

δεδομένα
Natural language processing (Computer science)
γλώσσα υπολογιστών
Semantics - Data processing
Επεξεργασία φυσικής γλώσσας (Επιστήμη των υπολογιστών)
Ασάφεια
Computational linguistics
φυσική γλώσσα
Σημασιολογία - Επεξεργασία δεδομένων
σημασιολογία
Ambiguity

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-03-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.