Εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας: απόδοση και προσδοκίες στο μεταβαλλόμενο αγροτικό περιβάλλον του Νομού Λάρισας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας: απόδοση και προσδοκίες στο μεταβαλλόμενο αγροτικό περιβάλλον του Νομού Λάρισας

Κερμελιώτη, Ιουλία

Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι «Εναλλακτικές Μορφές Καλλιέργειας: απόδοση και προσδοκίες στο μεταβαλλόμενο αγροτικό περιβάλλον του Νομού Λάρισας». Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθούν οι μορφές εναλλακτικής καλλιέργειας που έχουν υιοθετηθεί από τους καλλιεργητές του Νομού Λάρισας. Ειδικότεροι στόχοι της παρούσας έρευνας αποτελούν: α) η μελέτη των λόγων που οδήγησαν τους καλλιεργητές στην απόφαση της υιοθέτησης των εναλλακτικών καλλιεργειών, β) η μελέτη των δυσκολιών που αντιμετώπισαν, γ) η διερεύνηση των προσδοκιών που έχουν οι καλλιεργητές από αυτές, δ) η καταγραφή των αποδόσεων των καλλιεργειών, και τέλος ε) η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις απόψεις των συμβατικών καλλιεργητών για την εφαρμογή των εναλλακτικών καλλιεργειών. Για το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η συμπλήρωση ερωτηματολόγιου, με ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 155 συνολικά καλλιεργητές του Νομού Λάρισας. Ένα από τα κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψε από τη μελέτη είναι πως η αναμενόμενη κερδοφορία των παραγωγών είναι το σημαντικότερο κίνητρο για την ενασχόλησή τους με τις εναλλακτικές καλλιέργειες. Παράλληλα, η κυριότερη δυσκολία που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί ήταν η μη ικανοποιητική στήριξη από τους γεωπόνους. Από την άλλη πλευρά, το κίνητρο που θα ωθούσε τους παραγωγούς συμβατικών καλλιεργειών στην υιοθέτηση εναλλακτικών μορφών καλλιέργειας είναι η μεγάλη ζήτηση των προϊόντων από τους καταναλωτές. Ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία δίνουν τόσο οι καλλιεργητές συμβατικών μορφών όσο και οι καλλιεργητές εναλλακτικών μορφών στην έλλειψη εκπαίδευσης και τεχνικών γνώσεων των ίδιων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αγρότες - Ελλάδα - Λάρισα (Νομός)
Εναλλακτική γεωργία
καλλιέργειες
Γεωργία - Ελλάδα - Λάρισα (Νομός)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-03-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.