Διαμόρφωση μοντέλου βιώσιμου τουρισμού στην περιοχή των Πρεσπών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Διαμόρφωση μοντέλου βιώσιμου τουρισμού στην περιοχή των Πρεσπών

Κιουρτίδου, Πηνελόπη

Η συγκεκριμένη έρευνα μελετά τη βιώσιμη διαχείριση του τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές. Στόχος της έρευνας αποτελεί η καταγραφή των αντιλήψεων των κατοίκων όσον αφορά στις βιώσιμες τουριστικές δυνατότητες και προοπτικές της περιοχής των Πρεσπών, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική κατάσταση της περιοχής. Για τον σκοπό αυτόν πραγματοποιήθηκε έρευνα σε δείγμα 170 κατοίκων της περιοχής των Πρεσπών, την περίοδο Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2013. Χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική στατιστική, καθώς και η εκτίμηση οικονομετρικών υποδειγμάτων. Οι ενότητες που εξετάστηκαν αφορούσαν στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των κατοίκων, στα θέματα σχετικά με την ενημέρωσή τους για τα τουριστικά χαρακτηριστικά της περιοχής, στις απόψεις τους αναφορικά με την τρέχουσα τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή, στη γνώση της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης, στην αξιολόγηση ορισμένων προτάσεων για ένα εναλλακτικό βιώσιμο μοντέλο τουρισμού στην περιοχή των Πρεσπών, καθώς και στη δυνατότητα και προθυμία, τόσο του τοπικού πληθυσμού, όσο και των τοπικών φορέων, για σχεδιασμό και ανάπτυξη των κατάλληλων δράσεων, προκειμένου να αναπτυχθεί στην περιοχή ένα βιώσιμο εναλλακτικό μοντέλο τουρισμού. Από τα εμπειρικά αποτελέσματα προέκυψε ότι υπάρχει ανάγκη για ανάπτυξη και άλλων δραστηριοτήτων που θα απευθύνονται στους επισκέπτες, αλλά και για περαιτέρω ανάπτυξη και εμβάθυνση της όποιας συνεργασίας των επιχειρήσεων της περιοχής με τους φορείς της τοπικής και της κεντρικής κυβέρνησης. Επιπλέον, αναδείχθηκε η ανυπαρξία κατάλληλων πολιτικών για την προβολή και προώθηση της περιοχής, όπως επίσης και η ανάγκη για συστηματική εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων και του τοπικού πληθυσμού.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Φλώρινα
αειφορικός τουρισμός
Προστατευόμενες περιοχές - Ελλάδα - Φλώρινα (Νομός) - Πρέσπες
αειφορική ανάπτυξη
Ελλάδα
Αειφορικός τουρισμός
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Φλώρινα(Νομός) - Πρέσπες
Πρέσπες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-03-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)