Διαχρονική παρακολούθηση χωρικών μεταβολών του Δήμου Κομοτηνής της τελευταίας εικοσαετίας βασισμένη σε μεθόδους τηλεπισκόπησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Διαχρονική παρακολούθηση χωρικών μεταβολών του Δήμου Κομοτηνής της τελευταίας εικοσαετίας βασισμένη σε μεθόδους τηλεπισκόπησης

Κωνσταντίνου, Αντωνίου Ειρήνη

Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο την διαδοχική εξέλιξη των χρήσεων γης του δήμουΚομοτηνής από το 1989 έως και το 2013. Ο δήμος Κομοτηνής, εδράζει στηνπεριφερειακή ενότητα Ροδόπης και κυριαρχείται από τον ορεινό όγκο της Ροδόπηςστο Βορρά και την πεδιάδα Ξάνθης – Κομοτηνής στο υπόλοιπο τμήμα. Στο Νότοκαταλήγει στο Θρακικό Πέλαγος σε ένα σύνθετο παράκτιο τοπίο με έντονη παρουσίατου υδάτινου στοιχείου. Η αναγνώριση των χρήσεων γης επιτεύχθηκε σε τρειςδεδομένες περιόδους ίδιας εποχής (1989, 2003, 2013) χρησιμοποιώντας δορυφορικέςεικόνες Landsat. Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη επεξεργασία, πραγματοποιήθηκεημι-αυτοματοποιημένη ταξινόμηση των εικόνων για κάθε χρονική περίοδο με χρήσηλογισμικού GIS. Τα στατιστικά δεδομένα που προέκυψαν από τις ταξινομημένεςεικόνες παρουσιάζουν ως κυρίαρχη χρήση τις αγροκαλλιέργειες (με οριακή αύξησηαπό το 1989 έως και το 2013).

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

χρήση γης
Κομοτηνή
τηλεπισκόπηση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.