Η επίδραση του ρηγματογόνου τεκτονισμού στη μορφολογία των ακτών της νήσου Τήνου και στο υδρογραφικό δίκτυο του νησιού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η επίδραση του ρηγματογόνου τεκτονισμού στη μορφολογία των ακτών της νήσου Τήνου και στο υδρογραφικό δίκτυο του νησιού

Λαμανδρέα Σταματική, Άννα

Στην εργασία αυτή επιχειρήθηκε μια ποσοτική μελέτη των ρηγμάτων, του υδρογραφικού δικτύου και της ακτογραμμής της νήσου Τήνου με σκοπό τη διερεύνηση επιδράσεων του ρηγματογόνου τεκτονισμού στη μορφολογία των ακτών και του υδρογραφικού δικτύου του νησιού. Μελετήθηκε η τεκτονική, η παράκτια γεωμορφολογία και το υδρογραφικό δίκτυο της νήσου Τήνου και τα ποσοτικά δεδομένα απεικονίστηκαν γραφικά. Παρατηρήθηκαν επιδράσεις του τεκτονισμού στη δημιουργία των ακτών και στη μορφολογία του υδρογραφικού δικτύου

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γεωμορφολογία - Ελλάδα - Κυκλάδες (Νομός) - Τήνος
Ακτές - Ελλάδα - Κυκλάδες (Νομός) - Τήνος
γεωλογία
Ελλάδα
δίκτυα
τεκτονισμός
υδρογραφία
Κυκλάδες
ακτές
Τεκτονισμός - Ελλάδα - Κυκλάδες (Νομός) - Τήνος
Υδρογραφία - Δίκτυα -Ελλάδα - Κυκλάδες (Νομός) - Τήνος
γεωμορφολογία
Τήνος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-03-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.