Η επίδραση του ρηγματογόνου τεκτονισμού στη μορφολογία των ακτών της νήσου Τήνου και στο υδρογραφικό δίκτυο του νησιού

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Η επίδραση του ρηγματογόνου τεκτονισμού στη μορφολογία των ακτών της νήσου Τήνου και στο υδρογραφικό δίκτυο του νησιού

Λαμανδρέα Σταματική, Άννα

Στην εργασία αυτή επιχειρήθηκε μια ποσοτική μελέτη των ρηγμάτων, του υδρογραφικού δικτύου και της ακτογραμμής της νήσου Τήνου με σκοπό τη διερεύνηση επιδράσεων του ρηγματογόνου τεκτονισμού στη μορφολογία των ακτών και του υδρογραφικού δικτύου του νησιού. Μελετήθηκε η τεκτονική, η παράκτια γεωμορφολογία και το υδρογραφικό δίκτυο της νήσου Τήνου και τα ποσοτικά δεδομένα απεικονίστηκαν γραφικά. Παρατηρήθηκαν επιδράσεις του τεκτονισμού στη δημιουργία των ακτών και στη μορφολογία του υδρογραφικού δικτύου

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γεωμορφολογία - Ελλάδα - Κυκλάδες (Νομός) - Τήνος
Ακτές - Ελλάδα - Κυκλάδες (Νομός) - Τήνος
γεωλογία
Ελλάδα
δίκτυα
τεκτονισμός
υδρογραφία
Κυκλάδες
ακτές
Τεκτονισμός - Ελλάδα - Κυκλάδες (Νομός) - Τήνος
Υδρογραφία - Δίκτυα -Ελλάδα - Κυκλάδες (Νομός) - Τήνος
γεωμορφολογία
Τήνος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-03-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)