Εξαγωγή επιχειρηματικής ευφυΐας από δεδομένα μετανάστευσης

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Εξαγωγή επιχειρηματικής ευφυΐας από δεδομένα μετανάστευσης

Λεκκάκος, Θωμάς

Σκοπός της εργασίας είναι η σχεδίαση και η ανάπτυξη μιας εφαρμογής συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης δεδομένων από καταγεγραμμένους υπηκόους τρίτων χωρών. Η εφαρμογή αξιοποιεί σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής (Data Warehouses, Online Analytical Processing / OLAP, Data Mining) για τη διαχείριση των δημογραφικών στοιχείων που συλλέγουν και αποθηκεύουν αυτόνομες Υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργείου. Στη συνέχεια, τα δεδομένα αυτά οργανώνονται σε πολυδιάστατα μοντέλα δεδομένων – κύβους όπου εφαρμόζονται κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης για ανάκτηση της αποθηκευμένης πληροφορίας και μετατροπή της σε γνώση για λήψη αποφάσεων. Το επιθυμητό είναι η εξαγωγή επιχειρηματικής ευφυΐας από τα διαθέσιμα δεδομένα. Ουσιαστικά, στην εργασία παρουσιάζονται τα εξής θέματα: i) τα βήματα υλοποίησης της Αποθήκης Δεδομένων από καταγεγραμμένους υπηκόους τρίτων χωρών, ii) η εφαρμογή λειτουργιών αναλυτικής επεξεργασίας OLAP πάνω σε κύβο καθώς και η οπτικοποίηση στοιχείων με εργαλεία εξόρυξης γνώσης όπως τα dashboards, το Rapid Analytics και το Rapid Miner, iii) συνολικός σχολιασμός εφαρμογής του εργαλείου Rapid Miner για την εξαγωγή πληροφοριών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Rapid Miner
Βάσεις Δεδομένων
Τεχνικές Εξόρυξης Γνώσης
Λειτουργίες Αναλυτικής Επεξεργασίας Δεδομένων
Dashboards
Αποθήκες Δεδομένων
Rapid Analytics

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-03-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)