Κίνητρα εργασίας σε φορείς Κοινωνικής Οικονομίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Κίνητρα εργασίας σε φορείς Κοινωνικής Οικονομίας

Μακρής, Κωνσταντίνος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ως έχει θέμα την αναζήτηση των δυνάμεων εκείνων που ενθαρρύνουν ή παρωθούν τα άτομα να εργαστούν στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας. Στόχος της εργασίας είναι να διερευνήσει τα εργασιακά κίνητρα που διεγείρουν και κατευθύνουν τα άτομα, τα πλεονεκτήματα της εργασίας τους, τα μειονεκτήματα και τους τρόπους εξισορρόπησής τους.Για την επίτευξη αυτού του στόχου, πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα, μέσω ερωτηματολογίου σε 200 εργαζομένους σε φορείς Κοινωνικής Οικονομίας.Τα ευρήματα αρχικά επεξεργάστηκαν μέσω της περιγραφικής στατιστικής. Στη συνέχεια διερευνήθηκε η ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών των εργαζομένων, με βάση τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, σε σχέση με παράγοντες της εργασίας τους. Τέλος εκτιμήθηκαν οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής εργασιακής ικανοποίησης των εργαζομένων σε φορείς Κοινωνικής Οικονομίας, μέσω υποδείγματος πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, αφού πρώτα έγινε παραγοντική ανάλυση των κινήτρων εργασίας.Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, σε περιόδους κρίσης παρατηρείται ενίσχυση του ρεύματος προς τα συνεργατικά εγχειρήματα με το γεγονός αυτό να είναι εντονότερο στους ανέργους. Οι εργαζόμενοι ωθούνται προς τους φορείς Κοινωνικής Οικονομίας κυρίως από κοινωνικά και εσωτερικά κίνητρα, ενώ θεωρούν ως πλεονεκτήματα της εργασίας τους το εργασιακό περιβάλλον και τον δημοκρατικό τρόπο διοίκησης. Τέλος, η συνολική εργασιακή ικανοποίηση στον τρίτο τομέα της οικονομίας φαίνεται να είναι ιδιαίτερα υψηλή, ωστόσο προκύπτει ο προβληματισμός των εργαζομένων σχετικά με το εισόδημά τους.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

συνεργασίες
κοινωνική εργασία
κίνητρα για εργασία
κίνητρα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.