Παροχή συνεργατικών υπηρεσιών στο πλαίσιο ενός οργανισμού με τη χρήση ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share




2014 (EN)
Παροχή συνεργατικών υπηρεσιών στο πλαίσιο ενός οργανισμού με τη χρήση ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης

Μελετάκης, Ιωάννης

To Social BPM είναι μια καινούρια προσέγγιση η οποία στοχεύει στην ενσωμάτωση των διαδεδομένων τεχνολογιών-τεχνικών της κοινωνικής δικτύωσης στις διαδικασίες των οργανισμών με σκοπό την βελτίωση των εν λόγω των διαδικασιών. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στο γεγονός πως οι χρήστες του διαδικτύου είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι σε αυτές τις τεχνολογίες, άρα η ενσωμάτωση αυτών στα πλαίσια ενός οργανισμού, μιας κοινότητας ή μιας επιχείρησης θα επιδρούσε σημαντικά στην αύξηση της απόδοσης και της ικανοποίησης των συμμετεχόντων. Στο πλαίσιο της παρούσας ερευνητικής εργασίας επεκτάθηκε το υπάρχον μοντέλο κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των επιχειρησιακών διαδικασιών ενσωματώνοντας τεχνολογίες που του επιτρέπουν την αποτύπωση, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη τους ως συστατικά του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης. Ακόμα, έγινε προσπάθεια αποτύπωσης των πολιτικών και κανονισμών που διέππουν ένα οργανισμό εντός του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης, εισάγοντας στο προτεινόμενο μοντέλο έννοιες όπως ρόλοι, σχέσεις, υποχρεώσεις και αρμοδιότητες. Τέλος, υλοποιήθηκε μια πλατφόρμα δημιουργίας ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης απόλυτα παραμετροποιήσιμη και ανοικτή προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Επεξεργασία δεδομένων
Online κοινωνικά δίκτυα
Επιχείρηση
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Κοινωνικά δίκτυα
Διοίκηση και οργάνωση
Δίκτυα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-03-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)