Αλλεργιογονα προϊόντα της ελληνικής αγοράς: νομοθεσία, επισήμανση και πιστοποίηση της εφαρμογής τους σε επιλεγμένη ομάδα προϊόντων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Αλλεργιογονα προϊόντα της ελληνικής αγοράς: νομοθεσία, επισήμανση και πιστοποίηση της εφαρμογής τους σε επιλεγμένη ομάδα προϊόντων

Στρουμπή, Ελένη

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει θεσπιστεί νομοθεσία σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων που στοχεύει στην επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας των καταναλωτών και στην εγγύηση του δικαίωμά τους στην ενημέρωση. Η παρουσία τροφίμων ικανών να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις, όπως το γάλα, το αυγό, το φιστικί κ.λ.π. πρέπει να επισημανθεί στην ετικέτα των τροφίμων. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο έλεγχος και η αξιολόγηση της επί του παρόντος επισήμανσης συγκεκριμένων αλλεργιογόνων και των παραγώγων τους σε 198 επιλεγμένα τρόφιμα ( μπισκότα, σοκολάτες υγείας και γάλακτος, ψωμί συσκευασμένο) της ελληνικής αγοράς από πλευράς: • Νομοθεσίας (Ελληνική και ευρωπαϊκή) • Έρευνα αγοράς σε 2 μεγάλα καταστήματα τροφίμων • Μέτρων που λαμβάνουν οι βιομηχανίες, ώστε να αποφύγουν την μόλυνση των προϊόντων Για να αξιολογηθεί λοιπόν η τρέχουσα κατάσταση σχετικά με τις ετικέτες τροφίμων που δηλώνουν την παρουσία αλλεργιογόνων τροφίμων, αρχικά έγινε διερεύνηση και καταγραφή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορά στην επισήμανση αλλεργιογόνων και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μια έρευνα στην ελληνική αγορά, όπου καταγράφηκαν συνολικά 198 διαφορετικοί τύποι σοκολατών, μπισκότων και συσκευασμένων ψωμιών. Για την επικοινωνία με τις εταιρίες χρησιμοποιήθηκε μια φόρμα καταγραφής αλλεργιογόνων συστατικών για προμηθευτές και παραγωγούς τροφίμων και ένα ερωτηματολόγιο. Αφού συγκεντρώθηκαν όλα τα δεδομένα, κατασκευάστηκαν πίνακες με ποσοστά για κάθε αλλεργιογόνο που υπάρχει, ή μπορεί να υπάρχει στα προϊόντα που μελετήθηκαν καθώς και όλους τους διαφορετικούς τρόπους καταγραφής τους που συναντήσαμε. Βρέθηκαν πολλοί διαφορετικοί τρόποι καταγραφής των αλλεργιογόνων συστατικών και των παραγώγων τους, αρκετοί εκ των οποίων είναι δυσνόητοι για τον απλό καταναλωτή. Επίσης σε μεγάλο ποσοστό συναντήσαμε προληπτική επισήμανση αλλεργιογόνων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Food allergy
Τροφή - Ανάλυση
Τροφή - Επισήμανση
Τροφή - Δίκαιο και νομοθεσία
Τροφή - Αλλεργία
Food law and legislation
Food - Composition
Food - Labeling

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-12-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.