Τα επίπεδα άγχους και η κατανάλωση ενδιάμεσων γευμάτων (snacks) σε δείγμα Ελλήνων εφήβων ηλικίας 15-18 ετών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Τα επίπεδα άγχους και η κατανάλωση ενδιάμεσων γευμάτων (snacks) σε δείγμα Ελλήνων εφήβων ηλικίας 15-18 ετών

Παναγιωτακοπούλου, Γεωργία

Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι να διερευνήσει τις πιθανές σχέσεις μεταξύ των ενδιάμεσων γευμάτων(snacks) και των επιπέδων άγχους των ελλήνων εφήβων. Μεθοδολογία : Διακόσιοι εξήντα τρεις έφηβοι, ηλικίας 15-18 ετών από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος- Pierce, σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής, έλαβαν μέρος στην έρευνα. Οι μαθητές συμπλήρωσαν ένα ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο με γενικές ερωτήσεις, που αφορούσαν τις διατροφικές συνήθειες και τον τρόπο ζωής τους, ερωτήσεις κατανάλωσης ενδιάμεσων γευμάτων (snacks) , το ερωτηματολόγιο προσκόλλησης στη Μεσογειακή Διατροφή (KidMed), το οποίο αξιολογεί το βαθμό τήρησης της ΜΔ (Μεσογειακή Διατροφή), το ερωτηματολόγιο (STAI - trait anxiety, A-Trait) προκειμένου να αξιολογηθεί το άγχος προδιάθεσης των μαθητών, δηλαδή τα συνήθη συναισθήματα του μαθητή, καθώς και το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της διαιτητικής συμπεριφοράς των εφήβων (DEBQ) που εξετάζει κατά πόσο το άτομο απαντάει σε διάφορες συναισθηματικές καταστάσεις με πρόσληψη τροφής. (Emotional eating). Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε έλεγχος των διαφορών μεταξύ δυο ομάδων που συμμετείχαν στην έρευνα από ανεξάρτητα δείγματα και συσχετίσεις, χρησιμοποιώντας το στατιστικό λογισμικό SPSS for Windows έκδοση 20. Τα διαγράμματα είναι επεξεργασμένα στο Excel. Αποτελέσματα : Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα άγχους σχετίζονται θετικά με την συναισθηματική λήψη τροφής (DEBQ) και πως ο συνολικός αριθμός των γευμάτων που καταναλώνονται ανά ημέρα(p<0,01**) σχετίζονται θετικά με την προσκολληση στη Μεσογειακή Διατροφή (KIDMED). Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δυο φύλων στα επίπεδα άγχους (p=0,003**), στη συναισθηματική λήψη τροφής(DEBQ)(p=0,01**) και στα γεύματα που καταναλώνουν ημερησίως(p=0,000***)Συγκεκριμένα, τα κορίτσια διαπιστώθηκε από την έρευνα,πως όταν έχουν άγχος λαμβάνουν περισσότερα γεύματα σε σύγκριση με τα αγόρια. Τέλος, οι ώρες παρακολούθησης τηλεόρασης ημερησίως (p<0,01**) καθώς επίσης και ο Δείκτης Μάζας Σώματος(p<0,01**) σχετίζονται θετικά με την κατανάλωση αναψυκτικών στους εφήβους ενώ οι ώρες που αφιερώνουν οι έφηβοι για τον βραδινό τους ύπνο φαίνεται να σχετίζονται αρνητικά με τα επίπεδα άγχους(p<0,01**). Συμπεράσματα : Συμπερασματικά, τα υψηλά επίπεδα άγχους στους εφήβους του δείγματος φαίνεται να αυξάνουν τα επίπεδα της συναισθηματικής λήψης τροφής, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μη ισορροπημένη διατροφική συμπεριφορά τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Επιπρόσθετα, στην παρούσα μελέτη, οι λίγες ώρες ύπνου και ο μικρός αριθμός γευμάτων ημερησίως κρίνονται ως λανθασμένες συμπεριφορές, οι οποίες χρήζουν βελτίωσης. Μελλοντικά προγράμματα προαγωγής υγείας σε εφήβους θα πρέπει να ασχοληθούν και με το θέμα της διαχείρισης του άγχους, το οποίο φαίνεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη διατροφική συμπεριφορά των εφήβων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Έφηβοι - Διατροφή
Διατροφικές συνήθειες - Έφηβοι
διατροφικές συνήθειες
έφηβοι
άγχος
διατροφή
σνακς
Άγχος στην εφηβεία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-07-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)