Παράκτια γεωμορφολογία και κίνδυνος από τσουνάμι στη νήσο Ίμβρο με χρήση δορυφορικών δεδομένων και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Παράκτια γεωμορφολογία και κίνδυνος από τσουνάμι στη νήσο Ίμβρο με χρήση δορυφορικών δεδομένων και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ)

Παναγοπούλου, Νίκη

Η συγκεκριμένη μελέτη έχει ως στόχο να συνδυάσει δύο επίπεδα. Αρχικά, ασχολείται με την παράκτια γεωμορφολογία της νήσου Ίμβρου (Gökçeada) και πώς αυτή θα επηρεαστεί από το ενδεχόμενο εμφάνισης τσουνάμι στην περιοχή. Παράλληλα, προκειμένου να μελετηθεί η γεωμορφολογία και να δοθεί μία όσο το δυνατόν σαφέστερη εικόνα για την επικρατούσα κατάσταση, καθώς και τις αλλαγές που θα μπορούσε να προκαλέσει αυτή η εμφάνιση θαλάσσιου κύματος βαρύτητας, χρησιμοποιούνται οι δυνατότητες της τεχνολογίας, όπως τα δορυφορικά δεδομένα, καθώς και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ). Είναι γεγονός ότι το ευρύτερο τμήμα της ανατολικής Μεσογείου, το οποίο περιλαμβάνει και το υπό μελέτη νησί, ανήκει στις περιοχές που δεν δίνουν πολύ συχνά τσουνάμι. Ωστόσο, η ύπαρξη αρκετών καταγραφών με σεισμούς ή κατολισθήσεις, τα οποία είναι μεταξύ των αιτιών δημιουργίας των κυμάτων αυτών, καθώς και το ότι ακολουθήθηκαν από την εμφάνιση ενός τέτοιου φαινομένου, παρέχει τη δυνατότητα αναφοράς σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και την περαιτέρω μελέτη αυτού. Έτσι, με αφορμή αυτές τις καταγραφές και σε συνδυασμό με το ότι η Ίμβρος αποτελεί ένα νησί που βρίσκεται πολύ κοντά στο βόρειο τμήμα του ρήγματος της Ανατολίας, γίνεται μία προσπάθεια μελέτης της επικινδυνότητας της περιοχής κατά την πιθανή εμφάνιση τσουνάμι. Αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι τα δεδομένα που προέρχονται από δορυφόρους, καθώς και τα ΓΣΠ, για τα οποία γίνεται σχετική περιγραφή. Είναι σημαντική μία αναφορά στη λειτουργία των συστημάτων αυτών και δίνεται έμφαση στον τρόπο λήψης και απεικόνισης των κατάλληλων δεδομένων, αναλόγως την περίπτωση που μελετάται. Έτσι, αιτιολογείται το πόσο καθοριστική είναι η συμβολή τους στην απεικόνιση των όσων περιγράφονται, αλλά και στην απόδοση μιας σαφέστερης εικόνας για το αποτέλεσμα μετά την εμφάνιση τσουνάμι στην περιοχή. Στην έναρξη αυτής της μελέτης, δίνονται κάποιες εισαγωγικές έννοιες που σχετίζονται με το θέμα της, προκειμένου να είναι πιο κατανοητά τα αποτελέσματα. Έπειτα, γίνεται περιγραφή των καταγεγραμμένων μέχρι στιγμής περιστατικών εμφάνισης τσουνάμι στην ευρύτερη περιοχή, ενώ σημειώνονται οι αναφορές σε πιθανότητες εμφάνισης τους στην περιοχή αυτή μελλοντικά. Ακολούθως, περιγράφεται αναλυτικά η υφιστάμενη γεωμορφολογία και κυρίως η παράκτια γεωμορφολογία της Ίμβρου, η οποία μαζί με άλλους παράγοντες αποδίδεται με τις κατάλληλες εικόνες μέσω της χρήσης προγράμματος ΓΣΠ, του ArcGIS. Σημαντικό ρόλο στην τελική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων παίζει και ο παράγοντας της ανθρωπογεωγραφίας. Για το λόγο αυτό, δίνονται σύντομα κάποια σχετικά στοιχεία. Στη συνέχεια, εξετάζεται η κάλυψη γης μέσω της δορυφορικής εικόνας του LANDSAT 8 και την επεξεργασία της στο πρόγραμμα ENVI, αλλά και η βαθυμετρία του νησιού, καθώς αποτελεί άλλη μία σημαντική παράμετρο που επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα. Τέλος, με το συνδυασμό όλων των στοιχείων, εντοπίζονται οι περιοχές της Ίμβρου που είναι πιο πιθανό να πληγούν, αναφέρονται οι πιθανές επιπτώσεις από την εμφάνιση αυτών των κυμάτων και προτείνονται κάποια μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για την πρόληψη και προστασία από μία τέτοια φυσική καταστροφή. Όπως προκύπτει, σκοπός της μελέτης αυτής είναι να συνδυάσει τις υπάρχουσες καταγραφές και τις υφιστάμενες συνθήκες στην περιοχή, με τη χρήση της τεχνολογίας και των συστημάτων που αυτή παρέχει (δορυφορικά δεδομένα, κλπ). Με τον τρόπο αυτό, οδηγείται στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το υπό μελέτη φαινόμενο και αποτελεί ένα εργαλείο κατά τη διαδικασία σχεδιασμού προγραμμάτων για την προστασία από τέτοιου είδους φυσικά φαινόμενα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

σεισμοί
τσουνάμι
Ίμβρος
τηλεπισκόπηση
γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα
Σεισμοί - Γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα
Σεισμοί - Τουρκία - Ίμβρος
ΓΣΠ
Κύματα βαρύτητας - Τουρκία - Ίμβρος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-07-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.