Συστήματα διαχείρισης στόλου, σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού για την διαχείριση πληρώματος πλοίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Συστήματα διαχείρισης στόλου, σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού για την διαχείριση πληρώματος πλοίων

Πράγιας, Ιωάννης

Η άνθηση των επιστημών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών που βιώνουμε καθημερινά στις μέρες μας, έχει φέρει σημαντικές αλλαγές σε κάθε τομέα της δραστηριότητας των ατόμων. Δεν θα μπορούσε άλλως τε να είναι τυχαίο, ότι η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται ως εποχή της πληροφορίας. Σε μια τέτοια εποχή θα ήταν αδύνατο μια τόσο σημαντική βιομηχανία όπως είναι η ναυτιλιακή βιομηχανία να μείνει ανεπηρέαστη από τις εξελίξεις. Οι ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων ετών στο χώρο της τηλεματικής, συνέβαλαν στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης στόλου οχημάτων τα οποία επέτρεψαν στις εταιρίες διανομών να επιτηρούν το στόλο τους σε πραγματικό χρόνο και να βελτιώσουν την εκτέλεση των δρομολογίων αντιμετωπίζοντας αρκετές απρόβλεπτες καταστάσεις. Πιο συγκεκριμένα η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται σε συστήματα διαχείρισης στόλου. Καθώς επίσης και στην ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος με σκοπό την οργάνωση των χαρακτηριστικών στοιχείων του πλοίου, των προσωπικών δεδομένων του πληρώματος και την αυτοματοποίηση της διαδικασίας παραγωγής χρήσιμων εγγράφων. Αρχικά παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία, οι λειτουργίες και η αρχιτεκτονική συστημάτων διαχείρισης στόλου καθώς και σύγχρονα συστήματα διαχείρισης σε πραγματικό χρόνο. Ακόμα αναφέρεται η διαδικασία διαχείρισης στόλου πλοίων και η διαδικασία δρομολόγησης για την μεταφορά φορτίων. Τέλος πραγματοποιείται ανάλυση για τα υπάρχοντα ναυτιλιακά συστήματα της αγοράς. Το σύστημα που κατασκευάστηκε στα πλαίσια της εν λόγω πτυχιακής εργασίας είναι ένα πληροφοριακό σύστημα, με εφαρμογή σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η εφαρμογή επιτρέπει την οργάνωση και την επεξεργασία των δεδομένων του πλοίου, του πληρώματος και την δημιουργία εγγράφων. Ειδικότερα με την χρήση του συστήματος αυτού, παρέχεται δυνατότητα στον χρήστη να προσθέσει, να επεξεργαστεί και να διαγράψει προσωπικά δεδομένα των μελών του πληρώματος καθώς και την επεξεργασία δεδομένων του πλοίου. Επίσης, το σύστημα που 5 υλοποιήθηκε προσφέρει την δυνατότητα παραγωγής εγγράφων τύπου xls αυτοματοποιημένα. Τα έγγραφα αυτά έχουν άμεση σχέση με τα δεδομένα του πλοίου, του πληρώματος και είναι απαραίτητα για την άφιξη του πλοίου στα λιμάνια προορισμού του.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Συστήματα διαχείρισης στόλου
Επεξεργασία δεδομένων
Εφοδιαστική - Διοίκηση και οργάνωση
Ναυτιλία-τεχνολογικές καινοτομίες
Ναυτιλία
Ναυτιλία - Ελλάδα
Εφοδιαστική
Διαχείριση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-03-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.