Η αξιολόγηση του έργου σχετικά με χωροθέτηση ΧΥΤΑ στο Δήμο Αιγιάλειας - η περίπτωση της Παπανικολού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η αξιολόγηση του έργου σχετικά με χωροθέτηση ΧΥΤΑ στο Δήμο Αιγιάλειας - η περίπτωση της Παπανικολού

Σαμακοβίτη, Αθανασία

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα διερευνηθούν οι γεωμορφολογικές, γεωλογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής Παπανικολού. Αρχικά, γίνεται αναφορά στους γεωλογικούς σχηματισμούς που καταλαμβάνουν την ευρύτερη περιοχή δίνοντας έμφαση στα τεχνικογεωλογικά τους χαρακτηριστικά και τον υδρογεωλογικό τους χαρακτήρα. Η σεισμικότητα και η τεκτονική της περιοχής, δίνουν ιδιαίτερα στοιχεία δεδομένου ότι η περιοχή μελέτης βρίσκεται στις νότιες ακτές του Κορινθιακού Κόλπου όπου ανήκει στις πολύ ενεργές περιοχές του ελλαδικού χώρου. Δίνονται τα χαρακτηριστικά του υδρογραφικού δικτύου και της λεκάνης απορροής του ποταμού Φοίνικα καθώς και η απεικόνιση γεωμορφολογικών(σημεία κάμψης, αποθέσεις ριπιδίων κλπ) και υδρογραφικών χαρακτηριστικών(ποτάμια ρεύματα, πηγάδια, γεωτρήσεις, πηγές) της περιοχής του ΧΥΤΑ με σκοπό τη διερεύνηση της καταλληλότητας της θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην οριοθέτηση της κοίτης του ποταμού Φοίνικα καθώς και το δυτικό όριο της περιοχής του ΧΥΤΑ που σχετίζεται με τον ποταμό. Η ολοκλήρωση της μελέτης οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι συνθήκες που επικρατούν στη περιοχή και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια επιλογής θέσεων κατασκευής ΧΥΤΑ, στο ότι η περιοχή δεν είναι γεωλογικά και υδρογεωλογικά κατάλληλη για την κατασκευή ενός τέτοιου έργου. Στο τέλος της παρούσας πτυχιακής γίνεται σχολιασμός περιβαλλοντικών επιπτώσεων της απόφασης της περιφέρειας και της οριοθέτησης της κοίτης, ενώ παρατίθεται και η αξιολόγηση-συμπεράσματα για την καταλληλότητα της θέσης.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Ελλάδα - Αχαΐα (Νομός) - Αιγιάλεια
Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.), Αχαΐα, Ελλάδα
Χώρος Υγειονομικής Ταφής

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-03-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.