Η αξιολόγηση του έργου σχετικά με χωροθέτηση ΧΥΤΑ στο Δήμο Αιγιάλειας - η περίπτωση της Παπανικολού

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Η αξιολόγηση του έργου σχετικά με χωροθέτηση ΧΥΤΑ στο Δήμο Αιγιάλειας - η περίπτωση της Παπανικολού

Σαμακοβίτη, Αθανασία

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα διερευνηθούν οι γεωμορφολογικές, γεωλογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής Παπανικολού. Αρχικά, γίνεται αναφορά στους γεωλογικούς σχηματισμούς που καταλαμβάνουν την ευρύτερη περιοχή δίνοντας έμφαση στα τεχνικογεωλογικά τους χαρακτηριστικά και τον υδρογεωλογικό τους χαρακτήρα. Η σεισμικότητα και η τεκτονική της περιοχής, δίνουν ιδιαίτερα στοιχεία δεδομένου ότι η περιοχή μελέτης βρίσκεται στις νότιες ακτές του Κορινθιακού Κόλπου όπου ανήκει στις πολύ ενεργές περιοχές του ελλαδικού χώρου. Δίνονται τα χαρακτηριστικά του υδρογραφικού δικτύου και της λεκάνης απορροής του ποταμού Φοίνικα καθώς και η απεικόνιση γεωμορφολογικών(σημεία κάμψης, αποθέσεις ριπιδίων κλπ) και υδρογραφικών χαρακτηριστικών(ποτάμια ρεύματα, πηγάδια, γεωτρήσεις, πηγές) της περιοχής του ΧΥΤΑ με σκοπό τη διερεύνηση της καταλληλότητας της θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην οριοθέτηση της κοίτης του ποταμού Φοίνικα καθώς και το δυτικό όριο της περιοχής του ΧΥΤΑ που σχετίζεται με τον ποταμό. Η ολοκλήρωση της μελέτης οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι συνθήκες που επικρατούν στη περιοχή και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια επιλογής θέσεων κατασκευής ΧΥΤΑ, στο ότι η περιοχή δεν είναι γεωλογικά και υδρογεωλογικά κατάλληλη για την κατασκευή ενός τέτοιου έργου. Στο τέλος της παρούσας πτυχιακής γίνεται σχολιασμός περιβαλλοντικών επιπτώσεων της απόφασης της περιφέρειας και της οριοθέτησης της κοίτης, ενώ παρατίθεται και η αξιολόγηση-συμπεράσματα για την καταλληλότητα της θέσης.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Ελλάδα - Αχαΐα (Νομός) - Αιγιάλεια
Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.), Αχαΐα, Ελλάδα
Χώρος Υγειονομικής Ταφής

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-03-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)