Εξατομίκευση περιεχομένου με αξιοποίηση γνώμης και κοινωνικού δικτύου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Εξατομίκευση περιεχομένου με αξιοποίηση γνώμης και κοινωνικού δικτύου

Σαρδιανός, Χρήστος

Είναι γεγονός πως λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των κοινωνικών δικτύων και της αύξησης του περιεχομένου κυρίως λόγω των Web 2.0 εφαρμογών, κύριο χαρακτηριστικό πλέον αποτελεί η βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών (user experience) στις διάφορες σελίδες ενημέρωσης, ηλεκτρονικών καταστημάτων και κοινωνικών δικτύων. Συνεπώς, αυξάνεται διαρκώς και η έρευνα γύρω από τους τομείς που ασχολούνται με την αλληλεπίδραση των χρηστών με τις ίδιες τις εφαρμογές. Τα Συστήματα Συστάσεων είναι ένας από τους βασικότερους τομείς έρευνας που ασχολείται με την βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη μέσα από την παραγωγή εξατομικευμένων συστάσεων, είτε για πιθανά ενδιαφέροντα προϊόντα αγοράς, είτε για ενδιαφέροντα άρθρα, σελίδες κτλ. Μία από τις γνωστότερες τεχνικές στα συστήματα συστάσεων είναι η τεχνική του Συνεργατικού Φιλτραρίσματος (Collaborative Filtering – CF). Στόχος της τεχνικής αυτής είναι η αναζήτηση σχέσεων μεταξύ των χρηστών, από τις οποίες μπορεί να προκύψει κάποιο συμπέρασμα για πιθανά κοινά χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα, προτιμήσεις κλπ και κατά συνέπεια η πρόταση αντικειμένων που εκτιμάται ότι ενδιαφέρουν τον χρήστη. Σε πολλές όμως περιπτώσεις, σε έναν ιστότοπο υπάρχει συνδυασμός πληροφορίας περιεχομένου και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Στόχος λοιπόν, της παρούσας διπλωματικής μελέτης είναι να εξερευνήσει την δυνατότητα παραγωγής εξατομικευμένων συστάσεων για τον χρήστη, αξιοποιώντας πληροφορία κοινωνικού περιεχομένου που συνοδεύει τους χρήστες σε ένα κοινωνικό δίκτυο. Για τον σκοπό αυτό προτείνεται ένα μοντέλο παραγωγής συστάσεων το οποίο λαμβάνει υπόψη του την συνδυαζόμενη πληροφορία και το οποίο σύμφωνα με τα πειράματα που εκτελέστηκαν μπορεί να παράγει συστάσεις με αποδοτικότερο τρόπο. Χαρακτηριστικό του μοντέλου είναι η εφαρμογή των αλγορίθμων Collaborative Filtering σε υπογράφους σε αντίθεση με την εκτέλεσή του σε ολόκληρο τον γράφο, όπως στις παραδοσιακές τεχνικές. Οι υπογράφοι δημιουργούνται με τη διαίρεση του αρχικού γράφου με βάση τη δομή του κοινωνικού δικτύου. Επιπλέον, μέσω του μοντέλου που περιγράφεται, προτείνεται μία αξιόπιστη λύση στο πρόβλημα δημιουργίας συστάσεων για νέους χρήστες, χωρίς προηγούμενο ιστορικό, που είναι γνωστό ως Cold-Start problem.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Συνεργατικό Φιλτράρισμα
Εξατομίκευση Περιεχομένου
Κοινωνικά Δίκτυα
Συστήματα Συστάσεων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-02-05


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)