Κίνδυνος της παράκτιας ζώνης του δήμου Αιγιαλείας στα θαλάσσια κύματα βαρύτητας (tsunami)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Κίνδυνος της παράκτιας ζώνης του δήμου Αιγιαλείας στα θαλάσσια κύματα βαρύτητας (tsunami)

Σχίζας, Κωνσταντίνος

Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι ο καθορισμός των περιοχών της παράκτιας ζώνης, σε τμήματα της περιοχής της Αιγιαλείας, που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόβλημα από ένα ενδεχόμενο κύμα tsunami. Τα κύματα αυτά αποτελούν μια από τις πιο καταστρεπτικές φυσικές παράκτιες διεργασίες που απειλούν τις χαμηλές παράκτιες περιοχές Για τους σκοπούς της εργασίας χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και συγκεκριμένα το λογισμικό ArcGIS 10.1.2 Δημιουργήθηκε μια ψηφιακή βάση δεδομένων από τη τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών με αναλογικούς χάρτες διαφόρων ειδών και κλιμάκων. Συγκεκριμένα τα πρωτογενή δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 10 τοπογραφικά διαγράμματα των περιοχών μελέτης κλίμακας 1:5.000 της Γ.Υ.Σ, ένας γεωλογικός χάρτης της Ελλάδας, του Ι.Γ.Μ.Ε. κλίμακας 1:50.000 καθώς και ένας χάρτης χρήσεων γης, κλίμακας 1:100.000 του Ο.Κ.Χ.Ε. Ο δήμος Αιγιαλείας έχοντας μια χαμηλή παράκτια περιοχή ήπιας μορφολογίας είναι εκτεθειμένος σε παράκτιους φυσικούς κινδύνους , μεταξύ των οποίων και τα κύματα τσουνάμι. Η μεγάλη σε έκταση παράκτια ζώνη του που είναι εκτεθειμένη σε φαινόμενα ανύψωσης της θαλάσσιας στάθμης καθώς επίσης και σε τσουνάμι ,όπως επίσης και η θέση του μαζί με τις ιστορικές καταγραφές που αφορούν στην περιοχή ,συντέλεσαν στο να επιλεγεί αυτός ο χώρος σαν περιοχή μελέτης. Διακρίθηκαν οι περιοχές χαμηλού υψομέτρου, εκτιμήθηκαν οι εκτάσεις που καταλαμβάνουν οι χαμηλές αυτές περιοχές των υψομετρικών ζωνών 0–4m, των 4–8m και των 8–20m καθώς και οι αντίστοιχες καλύψεις γης και τέλος εκτιμήθηκε το ποσοστό τους στο σύνολο της περιοχής που μελετήθηκε. Οι καλύψεις γης σε συνδυασμό με το υψόμετρο αποτέλεσαν τα κριτήρια για τον καθορισμό της επικινδυνότητας. Τέλος έγιναν προτάσεις για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης των πιθανών μελλοντικών αρνητικών επιπτώσεων από παρόμοιες παράκτιες ακραίες διεργασίες.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

παράκτια ζώνη
Κορινθιακός κόλπος
Κύματα βαρύτητας - Ελλάδα - Κορινθιακός κόλπος
Αχαΐα
κύματα βαρύτητας
Διαχείριση παράκτιου χώρου

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-07-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.