Η πολιτιστική κληρονομιά του δήμου Καλλιθέας και η απήχησή της σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η πολιτιστική κληρονομιά του δήμου Καλλιθέας και η απήχησή της σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ταουσάνη, Άννα

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς του δήμου Καλλιθέας και την απήχησή της σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε δευτερογενής έρευνα, με σκοπό την καταγραφή και παρουσίαση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Ειδικότερα, παρουσιάζονται η ιστορία, η υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά καθώς και οι πολιτιστικές δράσεις του δήμου. Αποτέλεσμα της καταγραφής της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι παράλληλα και η δημιουργία ενός ιστότοπου που περιέχει όλη την υλική πολιτιστική κληρονομιά της Καλλιθέας, αποτελώντας ένα χρήσιμο εργαλείο σε όποιον θέλει να περιηγηθεί στην πόλη και να γνωρίσει τους θησαυρούς της. Επίσης, διενεργήθηκε πρωτογενής έρευνα σχετικά με την απήχησή της πολιτιστικής κληρονομιάς σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για τις ανάγκες της έρευνας μοιράστηκαν ερωτηματολόγια σε 181 μαθητές της πέμπτης και έκτης τάξης του Δημοτικού, σε επτά διαφορετικά σχολεία της Καλλιθέας. Σκοπός της έρευνας ήταν η εξέταση των γνώσεων των μαθητών δημοτικών σχολείων σε σχέση με τη φυσιογνωμία και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους. Επιπρόσθετα, μελετήθηκε η συμβολή του σχολείου στην απόκτηση των γνώσεων αυτών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές των συγκεκριμένων τάξεων των δημοτικών σχολείων έχουν περιορισμένη γνώση σε ότι αφορά την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους, τόσο της υλικής και πολύ περισσότερο την άυλης. Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι το σχολείο διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε ότι αφορά την επαφή των παιδιών με την τοπική πολιτιστική κληρονομιά.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

επίδραση
πολιτισμός
Μνημεία - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Καλλιθέα
μαθητές
Καλλιθέα
Καλλιθέα (Αττική) - ιστορία
Πολιτιστική κληρονομιά - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Καλλιθέα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-07-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.