Τηλεπισκοπική ανασκόπηση με χρήση δορυφορικών εικόνων ASTER και LANDSAT για την μελέτη της αποξήρανσης της λίμνης Τσαντ στην Αφρική για την χρονική περίοδο 1975 – 2013

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Τηλεπισκοπική ανασκόπηση με χρήση δορυφορικών εικόνων ASTER και LANDSAT για την μελέτη της αποξήρανσης της λίμνης Τσαντ στην Αφρική για την χρονική περίοδο 1975 – 2013

Τσόλη, Ειρήνη

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο: '' Τηλεπισκοπική ανασκόπηση με την χρήση δορυφορικών εικόνων ASTER και LANDSAT για την αποξήρανση της λίμνης Τσαντ στην Αφρική '' πραγματεύεται την παρατήρηση της αλλαγής του δείκτη βλάστησης όσο και της εδαφικής παραμόρφωσης στην περιοχή της λίμνης Τσαντ στην Αφρική, με την χρήση δορυφορικών εικόνων ASTER και LANDSAT. Για την υλοποίηση της διπλωματικής αυτής, τα δεδομένα που αξιοποιήθηκαν ήταν α) εικόνες από τον δορυφόρο LANDSAT που καλύπτουν την χρονική περίοδο 1975 εώς 2013 και β) δορυφορικές εικόνες ASTER για την χρονική περίοδο 2001 εώς 2010. Οι εικόνες εστιάζουν στο δέλτα του ποταμού Chari στο νότιο τμήμα της λίμνης Τσαντ. Η λίμνη Τσαντ ήταν μία από τις μεγαλύτερες λίμνες παγκοσμίως η οποία άρχισε να συρρικνώνεται δραματικά από τα τέλη της δεκαετίας του 1960. Οι κλιματολογικές παράμετροι, η ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση του νερού για αρδευτική καλλιέργεια και η υψηλή δημογραφική πίεση έχουν συνεισφέρει στη συρρίκνωση της λίμνης στο 10 τοις εκατό του παλαιότερου μεγέθους της. Τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία των αρχικών δεδομένων και την εξαγωγή αποτελεσμάτων ήταν αρχικά ο δείκτης βλάστησης ( NDVI ), ψευδέγχρωμες εικόνες με βάση τον δείκτη βλάστησης καθώς και ψευδέγχρωμες με βάση το φασματικό κανάλι 7 ( για τις εικόνες LANDSAT ) και το φασματικό κανάλι 9 ( για τις εικόνες ASTER ), ελεγχόμενη ταξινόμηση. Για την διαδικασία αυτή, χρησιμοποιήθηκαν τα λογισμικά ENVI και ERDAS Imagine και ArcGIS με σκοπό την τελειοποίηση των τελικών χαρτών. Τέλος, αξιοποιήθηκε το περιβάλλον Google Earth ως γεωγραφική βάση δεδομένων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Λίμνη Τσαντ
Τηλεπισκόπηση
αποξήρανση
Γεωμορφολογία - Αφρική - Λίμνη Τσάντ
Ανάλυση εικόνας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-07-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)