Διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την αναγκαιότητα επιμόρφωσης τους στη διοίκηση της εκπαίδευσης: συγκριτική μελέτη των Νομών Αττικής και Μεσσηνίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την αναγκαιότητα επιμόρφωσης τους στη διοίκηση της εκπαίδευσης: συγκριτική μελέτη των Νομών Αττικής και Μεσσηνίας

Βουγιουκλή, Ευγενία

Προτεραιότητα μιας χώρας που επιδιώκει την ανάπτυξη θα πρέπει να είναι η επένδυση στην εκπαίδευση με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία να προσαρμόζονται γρήγορα και αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της θέσης τους. Ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων, ως τα διοικητικά όργανα κάθε σχολικής μονάδας, καλούνται να είναι διοικητικά καταρτισμένοι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του διοικητικού τους ρόλου και να διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας. Η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία μελετά τη διοικητική κατάρτιση των εκπαιδευτικών των δημοτικών σχολείων της Αττικής και της Μεσσηνίας προσπαθώντας να αναδείξει τις γνωστικές τους αδυναμίες στα θέματα Διοίκησης του Σχολείου. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι η επιμόρφωση σε θέματα Διοίκησης της Εκπαίδευσης είναι ένας τομέας στον οποίο πρέπει να εστιάσουν οι σχεδιαστές της Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην Ελλάδα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Αττική
Στοιχειώδης - Ελλάδα
Μεσσηνία
Σχολεία - Διοίκηση και οργάνωση
Εκπαίδευση
διοίκηση
εκπαίδευση
σχολείο
Εκπαιδευτικοί - Επιμόρφωση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-07-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.