Περιγραφή και διαχείριση ειδικών διαιτολογικών κινδύνων σε νοσοκομεία

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Περιγραφή και διαχείριση ειδικών διαιτολογικών κινδύνων σε νοσοκομεία

Ξενάκη, Αναστασία

Από την μέχρι στιγμής βιβλιογραφία που μελετήθηκε ανακτήθηκαν πληροφορίες για την διαχείριση ασφάλειας τροφίμων στα νοσοκομεία, καθώς και συστάσεις από διαφορετικές πηγές, οι οποίες περιγράφουν με λεπτομέρεια τον τύπο και τη σύσταση των γευμάτων που πρέπει να καταναλώνει ο ασθενής με χρόνια νεφρική νόσο. Παρ' όλα αυτά, δεν βρέθηκαν μέχρι τώρα επαρκή δεδομένα που να συνδυάζουν τις δύο αυτές πλευρές της νοσοκομειακής φροντίδας των ασθενών αυτών. Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκαν οι σημαντικότερες και πιο συχνές περιπτώσεις χρόνιας νεφρικής νόσου (3ο, 4ο και τελικό στάδιο με αιμοκάθαρση). Για τους ειδικούς διαιτολογικούς κινδύνους αυτών των δύο καταστάσεων καθορίστηκαν κατώτερα και ανώτερα όρια και στην συνέχεια δημιουργήθηκε σχέδιο HACCP (Hazard Analysis with Critical Control Points), με βάση διάγραμμα ροής σίτισης των ασθενών με νεφροπάθεια. Αφού βρέθηκαν τα κρίσιμα σημεία ελέγχου, καταγράφηκαν τα κρίσιμα όρια, οι διαδικασίες παρακολούθησης, η διορθωτικές ενέργειες και ο τρόπος αρχειοθέτησης. Τέλος, έγινε λίστα των μεθόδων επαλήθευσης για το κάθε διατροφικό κριτήριο. Το σχέδιο διαχείρισης ειδικών διαιτολογικών κινδύνων που δημιουργήθηκε μπορεί να επεκταθεί και να συμπληρώσει τα συστήματα HACCP που αφορούν τους τροφογενείς κινδύνους στα νοσοκομεία. Επίσης, μπορεί να αποτελέσει βάση για τη δημιουργία συστημάτων διαχείρισης ειδικών διαιτολογικών κινδύνων και για άλλες ασθένειες.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (Ασφάλεια τροφίμων)
Τροφή - Μέτρα ασφαλείας
Νεφρική ανεπάρκεια - Διαιτολογικές απόψεις
Νοσοκομεία - Ποιοτικός έλεγχος - Πρότυπα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-08-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)