Η ζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης από τα ελληνικά νοικοκυριά κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Η ζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης από τα ελληνικά νοικοκυριά κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης

Ζήσης, Χρυσοβαλάντης

Η παρούσα έρευνα μελετά τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης του πετρελαίου θέρμανσης από τα ελληνικά νοικοκυριά κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Η εμπειρική ανάλυση βασίστηκε στην ανάλυση των απαντήσεων 150 καταναλωτών σε δύο περιοχές της Ελλάδας σε αυτήν της Αθήνας και της Λάρισας. Τα εμπειρικά αποτελέσματα προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων και την εκτίμηση γραμμικών παλινδρομήσεων. Χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις ενότητες ανεξάρτητων μεταβλητών, οι οποίες είναι: (i) τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, (ii) η θέρμανση των κατοικιών που περιελάμβανε τα χαρακτηριστικά της κατοικίας και τους τρόπους θέρμανσης, (iii) οι δαπάνες για θέρμανση και (iν) οι μεταβλητές που σχετίζονται με την πληροφόρηση και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για το περιβάλλον. Για τη καλύτερη ανάλυση χρειάστηκε να γίνει σύγκριση μεταξύ δύο χρονικών περιόδων, προ οικονομικής ύφεσης (χειμώνας του 2008-2009) και κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης (χειμώνας 2013-2014). Το βασικό στοιχείο για την διεκπεραίωση της έρευνας αποτέλεσε το ερωτηματολόγιο. Από τα εμπειρικά αποτελέσματα των παλινδρομήσεων προέκυψε ότι οι καταναλωτές μείωσαν την χρήση πετρελαίου θέρμανσης καθώς τείνουν να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες της αγοράς με τη χρήση εναλλακτικών τρόπων θέρμανσης. Επίσης, μείωσαν τις δαπάνες τους για θέρμανσης και δήλωσαν αδυναμία κάλυψης των αναγκών τους σε θέρμανση της κατοικίας. Μάλιστα, οι βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες γενικά της επιλογής του πετρελαίου θέρμανσης των ελληνικών νοικοκυριών είναι δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως, το επάγγελμα, το εισόδημα, η σύνθεση του νοικοκυριού, τα χαρακτηριστικά της κατοικίας, το κύριο θερμαντικό μέσο της κατοικίας, η συχνότητα χρήσης του εκάστοτε θερμαντικού συστήματος, το επίδομα θέρμανσης, οι καταναλωτικές συνήθειες και ο βαθμός περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των ερωτώμενων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Νοικοκυριά - Οικονομικές απόψεις - Ελλάδα
Οικονομική κρίση
Οικονομική κρίση - Ελλάδα
Πετρέλαιο
Πετρέλαιο - Ελλάδα
Ελλάδα
Θέρμανση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-07-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)