Εξαγωγή επιχειρηματικής γνώσης από δεδομένα νοσοκομείων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Εξαγωγή επιχειρηματικής γνώσης από δεδομένα νοσοκομείων

Ζάλη, Ευγενία

Τα νοσοκομεία στις μέρες μας έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό των διαδικασιών μηχανογραφημένο, όχι με ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα αλλά με επιμέρους διαφορετικά που διασυνδέονται μεταξύ τους. Σε αντίθεση με το εξωτερικό, στην Ελλάδα όλη αυτή η συσσώρευση πληροφορίας παραμένει ανεκμετάλλευτη. Η εργασία αυτή θα προσπαθήσει να αναλύσει τους δείκτες που αποφέρουν ωφέλιμη πληροφορία μέσα από την συλλογή δεδομένων από όλα τα πληροφοριακά συστήματα του νοσοκομείου και με βάση τους άξονες που έχει ορίσει το Υπουργείο Υγείας, με ορίζοντα μέχρι το 2020, θα προσπαθήσει να οπτικοποιήσει τους δείκτες αυτούς, με όσον το δυνατόν λειτουργικό τρόπο, σε ταμπλό επιχειρηματικής ευφυΐας στρατηγικού, λειτουργικού και αναλυτικού χαρακτήρα έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα στρατηγικό και αξιόπιστο εργαλείο λήψης αποφάσεων για όλους τους χρήστες όλων των βαθμίδων. Έτσι, θα δείξει πως οι στόχοι του Υπουργείου Υγείας αποτυπώνονται σε όλα τα ταμπλό Επιχειρηματικής Ευφυΐας για την καλύτερη ευθυγράμμιση του ελέγχου και της πορείας ενός νοσοκομείου.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

σχεδιάγραμμα
δείκτες αξιολόγησης
βασικοί δείκτες απόδοσης
οπτικοποίηση δεικτών
αμπλό επιχειρηματικής ευφυΐας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-03-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.