Η θέση της γυναίκας στη μουσουλμανική μειονότητα και στη δυτική κοινωνία - Συγκριτική μελέτη: η περίπτωση του δήμου Ξάνθης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η θέση της γυναίκας στη μουσουλμανική μειονότητα και στη δυτική κοινωνία - Συγκριτική μελέτη: η περίπτωση του δήμου Ξάνθης

Παρασκευαΐδου, Χαριτίνη

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τη θέση των μουσουλμάνων γυναικών, οι οποίες ανήκουν σε μειονοτικές κοινότητες παγκοσμίως. Αλλά παρουσιάζει και τη θέση της δυτικής γυναίκας. Η θέση της γυναίκας αφορά την πολιτική, την οικογένεια, την εκπαίδευση, την απασχόληση και γενικότερα τη θέση τους στην κοινωνία. Η παρουσίαση γίνεται συγκριτικά ανάμεσα στις δυο κατηγορίες γυναικών. Όσο αφορά την εμπειρική μελέτη παρουσιάζει τις συχνότητες που προέκυψαν από τις απαντήσεις των γυναικών, συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα των συχνοτήτων, ανάμεσα στις χριστιανές και τις μουσουλμάνες που κατοικούσαν στο δήμο της Ξάνθης. Τέλος, καταγράφηκαν οι πιο σημαντικές συσχετίσεις που προέκυψαν, με βάση τη θρησκευτική τους ταυτότητα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Μειονότητες - Ελλάδα - Ξάνθη (Νομός)
Μουσουμάνες - Ελλάδα - Ξάνθη (Νομός) - Κοινωνικές συνθήκες
Muslim women - Greece - Xanthi (Nome) - Social conditions
Minorities - Greece - Xanthi (Nome)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2009-10-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.