Η θέση της γυναίκας στη μουσουλμανική μειονότητα και στη δυτική κοινωνία - Συγκριτική μελέτη: η περίπτωση του δήμου Ξάνθης

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Η θέση της γυναίκας στη μουσουλμανική μειονότητα και στη δυτική κοινωνία - Συγκριτική μελέτη: η περίπτωση του δήμου Ξάνθης

Παρασκευαΐδου, Χαριτίνη

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τη θέση των μουσουλμάνων γυναικών, οι οποίες ανήκουν σε μειονοτικές κοινότητες παγκοσμίως. Αλλά παρουσιάζει και τη θέση της δυτικής γυναίκας. Η θέση της γυναίκας αφορά την πολιτική, την οικογένεια, την εκπαίδευση, την απασχόληση και γενικότερα τη θέση τους στην κοινωνία. Η παρουσίαση γίνεται συγκριτικά ανάμεσα στις δυο κατηγορίες γυναικών. Όσο αφορά την εμπειρική μελέτη παρουσιάζει τις συχνότητες που προέκυψαν από τις απαντήσεις των γυναικών, συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα των συχνοτήτων, ανάμεσα στις χριστιανές και τις μουσουλμάνες που κατοικούσαν στο δήμο της Ξάνθης. Τέλος, καταγράφηκαν οι πιο σημαντικές συσχετίσεις που προέκυψαν, με βάση τη θρησκευτική τους ταυτότητα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Μειονότητες - Ελλάδα - Ξάνθη (Νομός)
Μουσουμάνες - Ελλάδα - Ξάνθη (Νομός) - Κοινωνικές συνθήκες
Muslim women - Greece - Xanthi (Nome) - Social conditions
Minorities - Greece - Xanthi (Nome)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2009-10-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)