Ποιοτική έρευνα στο Ελληνικό Ελαιόλαδο: η περίπτωση «προφίλ» του ελληνικού ελαιολάδου από την πλευρά της οξύτητας, των λιπαρών οξέων και των τριγλυκεριδίων, σε 25 ελαιοκομικούς συνεταιρισμούς της χώρας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ποιοτική έρευνα στο Ελληνικό Ελαιόλαδο: η περίπτωση «προφίλ» του ελληνικού ελαιολάδου από την πλευρά της οξύτητας, των λιπαρών οξέων και των τριγλυκεριδίων, σε 25 ελαιοκομικούς συνεταιρισμούς της χώρας

Σαράντου, Σοφία

Στην παρούσα μελέτη συγκεντρώθηκαν τα αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων των Χημικών Εργαστηρίων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούσαν σε τρεις κύριες κατηγορίες ελαιοκάρπου, την ποικιλία και περιοχή συγκομιδής, το ποσοστό ωρίμανσης του ελαιοκάρπου και προσβολής από δάκο, τον τρόπο συγκομιδής, τον τύπο ελαιουργείου καθώς και χημικές παραμέτρους όπως οξύτητα, ανάλυση των λιπαρών οξέων και των τριγλυκεριδίων. Τα 623 δείγματα 16 ποικιλιών ελαιολάδου για τα ελαιοκομικά έτη 2001 έως 2006 προήλθαν από 25 ελαιοκομικούς συνεταιρισμούς της χώρας μας.Πραγματοποιήθηκε μια κάθετη περιγραφική ανάλυση όλων των μεταβλητών η οποία ήταν μακροσκελής. Οι διαφοροποιήσεις για κάθε μεταβλητή εξετάστηκαν ως προς το έτος συγκομιδής, ως προς την ποικιλία, ως προς το μέγεθος ελαιοκάρπου και ως προς την περίοδο συγκομιδής. Στα πλαίσια της Πολυμεταβλητής ανάλυσης (STATISTICA 7.0 (StatSoft Inc., 2004)) έγινε Παραγοντική Ανάλυση (Factor Analysis) για να επιλεχθούν εκείνες οι παράμετροι οι οποίες είχαν συντελεστή βαρύτητας πάνω από 0,7 με εξαίρεση την οξύτητα που παρ’ ότι είχε χαμηλό συντελεστή βαρύτητας συμπεριλήφθηκε στην περαιτέρω επεξεργασία γιατί είναι σημαντική αγορανομική παράμετρος. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες παραμέτρους με συντελεστή βαρύτητας πάνω από 0,9 όπως Ελαϊκό, Λινελαϊκό, Μονοακόρεστα και Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και τριελαΐνη (ΟΟΟ). Χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους που θεωρήθηκαν σημαντικές από την Παραγοντική Ανάλυση έγινε η Ανάλυση των Κυρίων Συνιστωσών (Principal Components of Analysis) με συνδυασμούς τριών έως τεσσάρων μεταβλητών κάθε φορά και βρέθηκαν αρκετά ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Ενδεικτικά: η οξύτητα συσχετίζεται αρνητικά με το ελαϊκό οξύ και τo τριγλυκερίδιο που το περιέχει σε επίπεδο ποικιλίας και σε επίπεδο νομού.Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις μετρήσιμες παραμέτρους που εκτιμήθηκαν με εργαστηριακή ανάλυση (οξύτητα, λιπαρά, τριγλυκερίδια) και συνδυασμούς αυτών (συνολικά 53), πραγματοποιήθηκε Ανάλυση της Ομοιομορφίας των Ομάδων (Cluster Analysis) με την ιεραρχική και μη ιεραρχική μέθοδο ως προς την ποικιλία και το νομό. Η μέθοδος της Ανάλυσης της Ομοιομορφίας των Ομάδων (Cluster Analysis) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό της αυθεντικότητας των τυποποιημένων προϊόντων ή προϊόντων αγνώστου προέλευσης. Έτσι αν κάποιο άγνωστο δείγμα έχει υποθετικά ομολογία πάνω από 50% με κάποιο από τα παραπάνω Cluster να μπορούμε να εκτιμήσουμε την ποικιλία της ελιάς αντίστοιχα, ή το νομό προέλευσης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

οξύτητα
λιπαρά οξέα
ελαιόλαδο
τριγλυκερίδια
Τροφή - Ποιότητα
Ελαιόλαδο - Φυσιολογικές απόψεις
Ελαιόλαδο - Ελλάδα
Ποιοτική έρευνα
Olive oil - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-11-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.