Μελέτη των επιπτώσεων της εσωτερικής μετανάστευσης στις δυναμικές/περιαστικές περιοχές της υπαίθρου: η περίπτωση της Βόχας του νομού Κορινθίας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Μελέτη των επιπτώσεων της εσωτερικής μετανάστευσης στις δυναμικές/περιαστικές περιοχές της υπαίθρου: η περίπτωση της Βόχας του νομού Κορινθίας

Ουΐλς, Αλέξανδρος

Τα τελευταία χρόνια σημειώνονται νέες μορφές μετακίνησης του πληθυσμού με κατεύθυνση από τις αστικές προς τις αγροτικές περιοχές. Αντίστοιχα, ο αγροτικός χώρος προσλαμβάνει νέο περιεχόμενο, καθώς δεν ταυτίζεται πλέον αποκλειστικά με την έννοια της γεωργικής παραγωγής, όπως στο παρελθόν. Επιπρόσθετα, αρκετές αγροτικές περιοχές έχουν λάβει έναν περιαστικό χαρακτήρα. Η μετακίνηση αστικού πληθυσμού προς τις αγροτικές/περιαστικές περιοχές έχει φέρει στο προσκήνιο καινοφανή ζητήματα που συνδέονται τόσο με τις αλλαγές στις χρήσεις γης όσο και με την πρόσληψη του χώρου, των αναγκών και των προτεραιοτήτων για την ανάπτυξή του. Οι νέοι κάτοικοι επηρεάζουν την καθημερινότητα των τόπων και των κοινωνιών. Από την άλλη πλευρά, οι ντόπιοι πολλές φορές εκτοπίζονται προς όφελος των νέων κατοίκων. Η εισροή νέου πληθυσμού απέναντι στους παλαιούς κατοίκους των αγροτικών/περιαστικών περιοχών κρύβει αντιθέσεις, συγκρούσεις αλλά και μερικές φορές κοινές επιδιώξεις. Παρατηρείται έτσι ένα μωσαϊκό διαφορετικών πληθυσμών, κοινωνικών τάξεων και χαρακτηριστικών που συντείνουν στη διαμόρφωση μιας νέας πραγματικότητας στην ελληνική ύπαιθρο.Το κείμενο στηρίζεται σε στοιχεία επιτόπιας εμπειρικής έρευνας που διενεργήθηκε στην περιοχή Βόχα του νομού Κορινθίας την άνοιξη του 2009. Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής συμπληρώθηκαν 117 ερωτηματολόγια που απευθύνονταν σε κατοίκους της περιοχής. Το κείμενο περιλαμβάνει μια σύντομη συζήτηση της αναστροφής της αστικοποίησης (counterurbanization) στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ακολουθεί η ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων από την ΕΣΥΕ σχετικά με την εσωτερική μετανάστευση στη χώρα. Στο κύριο μέρος του κειμένου αναλύονται τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας και υπογραμμίζονται τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού των γηγενών και των μετακινηθέντων προς την περιοχή. Εξετάζονται οι στάσεις των δύο πληθυσμών και αναλύεται η πρόσληψη των διαφορετικών ζωνών της περιοχής της Βόχας. Τέλος, εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με τις διαφορετικές οπτικές των δύο πληθυσμών και διατυπώνονται ερμηνείες σχετικά με τις παρατηρούμενες διαφορές.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Κορινθία
Εσωτερική μετανάστευση
πρόσληψη του χώρου
αγροτικό τοπίο
αναστροφή της αστικοποίησης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-10-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)