Το μάρκετινγκ στην πολιτιστική βιομηχανία: η περίπτωση του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και η συμβολή των νέων τεχνολογιών στη διάδοση και προβολή του

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Το μάρκετινγκ στην πολιτιστική βιομηχανία: η περίπτωση του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και η συμβολή των νέων τεχνολογιών στη διάδοση και προβολή του

Κυριάκου, Μαργαρίτα

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αποσαφηνιστεί σε πρώτο επίπεδο ο όρος «πολιτιστική βιομηχανία» έτσι ώστε να είναι έπειτα δυνατό να περιγραφούν τα χαρακτηριστικά του μάρκετινγκ και τα εργαλεία του που χρησιμοποιούνται στην πολιτιστική βιομηχανία. Προκειμένου οι πολιτιστικοί φορείς να προωθήσουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους απαιτείται να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες μεθόδους ολοκληρωμένου μάρκετινγκ. Η βιωσιμότητα και η ανάδειξή τους σε σύγχρονα πολιτιστικά ιδρύματα καθιστά απαραίτητη την σωστή προβολή των πολιτιστικών τους δράσεων και την προαγωγή της τέχνης και του πολιτισμού. Παράλληλα, η επιλογή των κατάλληλων μέσων για την προώθηση συμβάλλουν θετικά στη δημόσια προβολή τους. Πιο συγκεκριμένα, στο ερευνητικό μέρος της εργασίας επιλέγεται η μελέτη περίπτωσης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (Ε.Μ.Σ.Τ.) και εξετάζεται το ολοκληρωμένο μάρκετινγκ και η αποτελεσματικότητα προβολής του μέσω των νέων τεχνολογιών. Σκοπός είναι να διερευνηθεί κατά πόσο έχουν αξιοποιηθεί οι εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη του διαδικτυακού μάρκετινγκ του Ε.Μ.Σ.Τ. για την προβολή του βάσει των απαιτήσεων της σύγχρονης κοινωνίας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

μάρκετινγκ
πολιτιστική βιομηχανία
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Πολιτιστική κληρονομιά - Μάρκετινγκ
διαδικτυακό μάρκετινγκ

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-01-25


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)