Ερευνώντας την αποτελεσματικότητα της τυπικής και άτυπης πρακτικής του mentoring στη βελτίωση της επίδοσης των εκπαιδευτικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Investigating the effectiveness of formal and informal mentoring in improving teacher performance
Ερευνώντας την αποτελεσματικότητα της τυπικής και άτυπης πρακτικής του mentoring στη βελτίωση της επίδοσης των εκπαιδευτικών

Μαυρίκα, Βασιλική

Η πρακτική της καθοδήγησης των εκπαιδευτικών (teacher-mentoring) έχει αυξηθεί σε δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια τόσο στην ακαδημαϊκή όσο και τη λαϊκή λογοτεχνία. Η έρευνα έχει δείξει ότι έχει γίνει όλο και πιο σημαντική ως ένας τρόπος επαγγελματικής ανάπτυξης σε πολλές χώρες, και κατά συνέπεια πολλά σχολεία σε όλο τον κόσμο έχουν ενσωματώσει την ανωτέρω πρακτική στην καθημερινή τους πραγματικότητα, παρουσιάζοντάς την ως αναπόσπαστο μέρος της σχολικής ζωής των εκπαιδευτικών. Η μελέτη εξετάζει την αποτελεσματικότητα της παροχής συμβουλών σε δύο διαφορετικά πλαίσια και επιχειρεί μια συγκριτική ανάλυση μεταξύ δύο σχολικών προγραμμάτων mentoring, ενός επίσημου και ενός ανεπίσημου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το άτυπο mentoring παρέχει καλύτερη ψυχοκοινωνική στήριξη ενώ η πρακτική του οργανωμένου mentoring συνεισφέρει στην επαγγελματική άνοδο και τη βοήθεια των εκπαιδευτικών και είναι πιο αποτελεσματική στη βελτίωση των επαγγελματικών τους επιδόσεων. Ο ρόλος του τυπικού μέντορα (formal mentor) φαίνεται να έχει ένα υψηλότερο κύρος, ενώ ο άτυπος μέντορας (informal mentor) φαίνεται να λειτουργεί περισσότερο σαν ο «δάσκαλος φίλος».

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Καθοδήγηση στην εκπαίδευση
μέντορας
συγκριτική ανάλυση
Εκπαιδευτικοί - Εκπαίδευση
Μέντορινγκ
επίδοση εκπαιδευτικών
τυπικό
καθοδήγηση
άτυπο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-04-05


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.