Η συμβολή της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα με την υιοθέτηση βιώσιμων μεθόδων ανάπτυξης: η περίπτωση των πιστοποιημένων με greenkey ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η συμβολή της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα με την υιοθέτηση βιώσιμων μεθόδων ανάπτυξης: η περίπτωση των πιστοποιημένων με greenkey ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Παπαγρηγορίου, Αριστείδης

Η παρούσα έρευνα αναλήφθηκε με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα και πιο συγκριμένα της επίδρασης μιας νέας μορφής καινοτομίας, στη οποία έχει δώσει κατά την τελευταία δεκαετία έμφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οικοκαινοτομία. Η επίδραση της υιοθέτησης του οικοκαινοτομικού σήματος Green Key στην ανάπτυξη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων αποτέλεσε τη βασική ερευνητική υπόθεση που ελέγχθηκε. Ο έλεγχος στηρίχθηκε κυρίως στα χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης και στα ευρήματά του περιλαμβάνονται σημαντικές ενδείξεις θετικής επίδρασης της καινοτομίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν τη συμβολή στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Ιδιαίτερα δε η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στην οικοκαινοτομία με προσανατολισμούς βιώσιμης ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η οικοκαινοτομία φαίνεται ότι συμβάλλει θετικά στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και περαιτέρω στην τοπική οικονομική ανάπτυξη σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης εκτιμούμε ότι η συστηματική επένδυση και προώθηση της οικοκαινοτομίας δύναται να συμβάλλει ενεργά αφενός στη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος και αφετέρου προς μια κατεύθυνση οικονομικής ανάπτυξης η οποία θα στηρίζεται στην αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η καινοτομία της παρούσας έρευνας εστιάζεται στη μελέτη της επίδρασης μιας καινούργιας και ιδιαίτερης μορφής καινοτομίας, της οικολογικής, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και συγκεκριμένα της τουριστικής επιχειρηματικότητας που αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομικής πολιτικής της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσδίδει ότι η έρευνά μας εξετάζει αυτήν την επίδραση σε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης και σε μια χώρα που αντιμετωπίζει βαθιά χρηματοοικονομική κρίση, δηλαδή συνθήκες που πλήττουν σοβαρά την επιχειρηματικότητα. Εκτιμούμε ότι τα ευρήματα αυτής της έρευνας θα συμβάλλουν στην περαιτέρω διερεύνηση της επίδρασης καινούργιων μορφών καινοτομίας στους επιχειρηματικούς τομείς που αποτελούν πυλώνες οικονομικής ανάπτυξης χωρών που επηρεάζονται περισσότερο σε περιόδους οικονομικής ύφεσης και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Επίσης αυτή η έρευνα ανέδειξε ότι είναι ακόμη πιο σημαντικό να διέπονται οι καινοτόμες δράσεις των επιχειρήσεων από τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της οικοκαινοτομικής συνείδησης και να πιστοποιούνται ώστε να επιτυγχάνεται τόσο η αναγνώρισή τους όσο και η αύξηση της διάχυσης της καινοτομίας και των καινοτόμων πρακτικών.

thesis
Διδακτορική Διατριβή (EL)
Doctoral Dissertation (EN)

Βιώσιμη Ανάπτυξη
Επιχειρηματικότητα - Ελλάδα
Επιχειρηματικότητα
GreenKey
Καινοτομία
Ξενοδοχεία - Ελλάδα
Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.