Η συμβολαιακή γεωργία της βιομηχανικής τομάτας στην Ελλάδα και η μεταποίηση της: κόστος και οικονομικά αποτελέσματα στην περίπτωση του νομού Καρδίτσας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η συμβολαιακή γεωργία της βιομηχανικής τομάτας στην Ελλάδα και η μεταποίηση της: κόστος και οικονομικά αποτελέσματα στην περίπτωση του νομού Καρδίτσας

Παπαλοπούλου, Αντιγόνη

Ο αγροτικός τομέας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Η ανάπτυξη του αγροτικού χώρου συνδέθηκε αρχικά, πολύ στενά με τη διατήρηση και την οικονομική επιβίωση των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων. Ουσιαστικά, το αγροτικό νοικοκυριό αποτέλεσε τη βάση της οικονομικής και κοινωνικής εξέλιξης της υπαίθρου. Οι μακρόχρονες αλλαγές και οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στον οικονομικό, κοινωνικό, και πολιτικό τομέα επιδρούν σημαντικά στο γεωργικό τομέα και ειδικότερα στην πρωτογενή παραγωγή. Οι παραπάνω «ζυμώσεις», δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στον αγροτικό κόσμο και καθιστούν αβέβαιο το μέλλον των ανθρώπων που επέλεξαν τη γεωργία ως κύρια πηγή εισοδήματος. Η γεωργική παραγωγή με τα σημερινά δεδομένα, είναι συνυφασμένη με την αβεβαιότητα του εισοδήματος εξαιτίας των απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών, της προσβολής της καλλιέργειας από ασθένειες, την μεγάλη ευπάθεια των αγροτικών προϊόντων, το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές εμπορικές τιμές, την αβεβαιότητα διάθεσης ολόκληρης της παραγωγής, τις χαμηλές επιδοτήσεις, κλπ.. Η Αγροτική Πολιτική που ακολουθείται από την Ε.Ε. σε συνδυασμό με την αναθεώρηση της ΚΑΠ, αλλάζει πολλά δεδομένα και απειλεί την βιωσιμότητα αρκετών καλλιεργειών. Συνεπώς, οι αγρότες είναι αναγκασμένοι να αναλαμβάνουν «ρίσκο» σε κάθε παραγωγική περίοδο και να επενδύουν μεγάλα ποσά για εκσυγχρονισμό του γεωργικού εξοπλισμού, ώστε να ακολουθήσουν τις αυξημένες απαιτήσεις για ποιότητα και ποσότητα των αγροτικών προϊόντων που επιβάλλουν τα παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρότυπα. Ένα από τα πλέον προβληματικά αγροτικά προϊόντα είναι η βιομηχανική τομάτα, η οποία καλλιεργείται υπό την μορφή της συμβεβλημένης γεωργίας. Ο νομός Καρδίτσας, είναι ένα από τα μεγαλύτερα παραγωγικά κέντρα βιομηχανικής τομάτας, εξαιτίας της ύπαρξης μεταποιητικών βιομηχανιών εντός του νομού. Το συγκεκριμένο αγροτικό προϊόν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα τελευταία, συμπεριλαμβανομένου του υψηλού κόστους παραγωγής και της μεγάλης ευπάθειας του.Στόχος της πτυχιακής μελέτης είναι: να μελετηθεί προσεγγιστικά το κόστος παραγωγής της εκμετάλλευσης της βιομηχανικής τομάτας να περιγραφεί η μεταποιητική διαδικασία της βιομηχανικής τομάτας και να διερευνηθεί το κόστος μεταποίησης στην περίπτωση της βιομηχανίας " PRODAKTA " που έχει ως έδρα την Καρδίτσα  να αναδειχθεί ο θεσμός της συμβολαιακής γεωργίας και να προβληθούν τα θετικά και τα αρνητικά σημεία αυτής της μορφής γεωργικής παραγωγής για τις δύο συμβαλλόμενες πλευρές. Για το λόγο τούτο, περιγράφεται ο ρόλος της ομάδας των παραγωγών βιομηχανικής τομάτας με την επωνυμία "ΔΗΜΗΤΡΑ" η οποία έχει ως έδρα της, τον νομό Καρδίτσας να διεξαχθούν τα οικονομικά αποτελέσματα παραγωγών βιομηχανικής τομάτας, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο συνδυάζουν σωστά τους συντελεστές παραγωγής και αν απολαμβάνουν επιχειρηματικό κέρδος ή ζημία.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γεωργία - Ανάπτυξη - Ελλάδα - Καρδίτσα (Νομός)
Τομάτες - Οικονομικές απόψεις - Ελλάδα - Καρδίτσα (Νομός)
Rural development - Greece - Karditsa (Nome)
Γεωργία - Οικονομικές απόψεις
Agriculture - Economic aspects
Tomatoes - Economic aspects - Greece - Karditsa (Nome)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2005


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.