Εκτίμηση και Ανάλυση του Ηλιακού Δυναμικού στον Ελλαδικό Χώρο με χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Εκτίμηση και Ανάλυση του Ηλιακού Δυναμικού στον Ελλαδικό Χώρο με χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

Σαλονικίδη, Αθανασία

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η κατασκευή και ο υπολογισμός ενός χάρτη συνολικού ηλιακού δυναμικού για τον Ελλαδικό χώρο όπως επίσης και ένας χάρτης καταλληλότητας χωροθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ). Ο υπολογισμός του ηλιακού δυναμικού πραγματοποιείται με τη χρήση σχετικής μεθοδολογίας αλλά και εργαλείων του προγράμματος ArcGIS (ESRI) που διευκολύνουν τον υπολογισμό αλλά και την ταχύτητά του. Για τον υπολογισμό αυτόν, αναπτύχθηκε κώδικας στη γλώσσα προγραμματισμού Matlab χρησιμοποιώντας και δεδομένα που έχουν παραχθεί μέσω ArcMap. Το ηλιακό δυναμικό υπολογίζεται με βάση την εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία που έχει προσομοιωθεί από το ατμοσφαιρικό μοντέλο POSEIDON με πραγματικές μετρήσεις, σε οριζόντια χωρική ανάλυση 10 km για περίοδο 15 ετών (1995 – 2009). Επιπλέον, ο υπολογισμός αυτός περιλαμβάνει και το ανάγλυφο της επιφάνειας της Γης, όπου χρησιμοποιούνται ως μεταβλητές το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής μελέτης, το αζιμούθιο και την απόκλιση του ηλίου, την ζενίθια γωνία όπως και την ωριαία γωνία.Με βάση το υπολογισμένο συνολικό ηλιακό δυναμικό και χωρικές μεταβλητές, κατασκευάζεται χάρτης καταλληλότητας χωροθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου. Οι χωρικές μεταβλητές που λαμβάνονται υπόψη είναι η κλίση του εδάφους, ο προσανατολισμός της κλίσης, η απόσταση από το οδικό δίκτυο, το υδρογραφικό δίκτυο, η ακτογραμμή και οι οικισμοί, η ορατότητα από οικισμούς, οι χρήσεις γης, οι εκτάσεις Natura, οι λίμνες και η σκίαση που δημιουργείται από τον ήλιο με βάση το ανάγλυφο. Τα παραγόμενα δεδομένα εκτιμώνται και απεικονίζονται σε θεματικούς χάρτες 250 m.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

κλιματική ανάλυση
Ηλιακό δυναμικό
φωτοβολταϊκό πάρκο
πολυκριτηριακή ανάλυση
ΣΓΠ

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.