Ιστορική και αισθητηριακή χαρτογράφηση στη γειτονιά “Δουργούτη” στο Νέο Κόσμο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ιστορική και αισθητηριακή χαρτογράφηση στη γειτονιά “Δουργούτη” στο Νέο Κόσμο

Παπαδιάς, Ευάγγελος

Η σύγχρονη τεχνολογία έχει επιφέρει επανάσταση στο χώρο της χαρτογραφίας. Ολοένα περισσότερα και ποιοτικότερα ψηφιακά εργαλεία διατίθενται στα χέρια ενός χαρτογράφου για να κατασκευάσει απεικονίσεις του χώρου και να προβάλει δεδομένα πάνω σε αυτόν. Επανάσταση όμως έχει συντελεστεί και από την άλλη μεριά του χάρτη, στον αναγνώστη, με την εύκολη πρόσβαση πλέον όλων σε χαρτογραφικές εφαρμογές και τεχνικές. Η μεταφορά δεδομένων από τον φυσικό χώρο, όπου παραδοσιακά δραστηριοποιείται ο γεωγράφος, στον ψηφιακό που προσφέρει το Διαδίκτυο είναι μία μεγάλη πρόκληση για τη σύγχρονη χαρτογραφία.Η παρούσα μελέτη προσεγγίζει το παρελθόν και το παρόν της γειτονιάς ""Δουργούτι"" ή ""Δουργούτη"" στο Νέο Κόσμο συνθέτοντας έτσι ένα πιο ολοκληρωμένο αφήγημα για αυτή. Η πρώτη προσέγγιση αφορά την εξόρυξη και χαρτογράφηση της Ιστορίας. Περιλαμβάνει απεικόνιση του μετασχηματισμού του αστικού αναγλύφου, χαρτογράφηση προφορικών μαρτυριών γεγονότων που συνέβησαν την περίοδο της Γερμανικής κατοχής, χρήσεων κτηρίων στην περιοχή, ανεύρεση απεικονίσεων της γειτονιάς σε φωτογραφίες και στον κινηματογράφο και αναγνώριση των σημείων λήψης τους. Η δεύτερη προσέγγιση αφορά τη μελέτη των εντυπώσεων που αυτή προκαλεί σήμερα στις αισθήσεις των επισκεπτών της. Περιλαμβάνει τη μεθοδολογία για τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χαρτογράφηση των δεδομένων, με σκοπό να διερευνηθεί η διαφορετικότητα και οι αντιθέσεις που αποπνέουν οι χώροι της γειτονιάς. Οι δυο αυτές προσεγγίσεις αναδεικνύουν μέρος του πολιτισμικού κεφαλαίου που ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει στο τμήμα του χώρου που καταλαμβάνει η γειτονιά και χάνεται. Η ανθρωπογεωγραφία και η γεωπληροφορική μπορούν να διατηρήσουν το κεφάλαιο αυτό αποτυπώνοντάς το σε σύγχρονους χάρτες και βάσεις δεδομένων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Χάρτες
Πολιτισμικό κεφάλαιο
Διαδικτυακή χαρτογράφηση
Αισθήσεις
Χαρτογραφία
Διαδραστικότητα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.