Συνιστώσες της Μεσογειακής δίαιτας και 10ετής καρδιαγγειακός κίνδυνος σε ασθενείς με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο: επιδημιολογική μελέτη GREECS

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Συνιστώσες της Μεσογειακής δίαιτας και 10ετής καρδιαγγειακός κίνδυνος σε ασθενείς με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο: επιδημιολογική μελέτη GREECS

Κούβαρη, Ματίνα Π.

Σκοπός: Αξιολογήθηκε η πιθανή σχέση συγκεκριμένων συνιστωσών της Μεσογειακής πυραμίδας, (γλυκά και πρόσθετα έλαια), με την 10ετή πρόγνωση ΟΣΣ, με δεδομένα από τη μελέτη GREECS. Μέθοδος: Το 2003-2004 συλλέχτηκαν 2,172 διαδοχικοί ασθενείς με πρώτη διάγνωση ΟΣΣ, από καρδιολογικές κλινικές 6 γενικών νοσοκομείων της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια του 2013-2014 πραγματοποιήθηκε ο 10ετής επανέλεγχος (88% συμμετοχή). Οι παραπάνω διατροφικές συνιστώσες εκτιμήθηκαν με ημι-ποσοτικό ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων. Κατά τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης. Αποτελέσματα: Έστω και 1 μερίδα γλυκών/εβδομάδα συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο νέου καρδιαγγειακού επεισοδίου, συμπεριλαμβανομένων πιθανών συγχυτικών παραγόντων [Σχετικός Λόγος (ΣΛ)=1.23 (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης (ΔΕ) (0.99, 1.53), p=0,067] ενώ διατήρηση της παραπάνω σχέσης σημειώθηκε μόνο στους ασθενείς με μεσαίο/υψηλό μορφωτικό επίπεδο (>9 χρόνια εκπαίδευσης) (p=0,095). Αντίθετα στο οικονομικό επίπεδο κάτι τέτοιο δεν παρατηρήθηκε. Αντίστοιχα, θετική συσχέτιση υπήρξε ανάμεσα στη μη αποκλειστική κατανάλωση ελαιολάδου και στον 10ετή καρδιαγγειακό κίνδυνο [ΣΛ=1.40 (ΔΕ) (1.05, 1.86), p=0,024] και ειδικά στην ομάδα των παχύσαρκων (p=0,038) και των πιο μορφωμένων (p=0,047). Συμπεράσματα: Ακόμη και 1 μερίδα γλυκών/ εβδομάδα σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο επανεμφάνισης καρδιαγγειακού συμβάματος σε ασθενείς με ΟΣΣ κυρίως στα άτομα με μεσαίο/υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Επιπλέον, η μη αποκλειστική κατανάλωση ελαιολάδου φαίνεται να αυξάνει τον 10ετή καρδιαγγειακό κίνδυνο σε δευτερογενές επίπεδο ιδιαίτερα στους παχύσαρκους και στους πιο μορφωμένους. Τόσο στην κλινική πράξη όσο και στον τομέα της δημόσιας υγείας, συστάσεις θα πρέπει να δίνονται αναφορικά με το είδος, την ποσότητα αλλά και τη συχνότητα κατανάλωσης γλυκών ενώ η αποκλειστική χρήση ελαιολάδου στην καθημερινή προετοιμασία του φαγητού θα πρέπει να ενθαρρύνεται με ταυτόχρονο.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γλυκά
Καρδιαγγειακός κίνδυνος
Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο
Δημόσια υγεία
Ελαιόλαδο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-08


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.