Παραδοσιακή οικιακή οικονομία στην ανατολική Μάνη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Παραδοσιακή οικιακή οικονομία στην ανατολική Μάνη

Μιχαλακάκος, Γιάννης

Ως Μάνη ορίζεται η μεσαία από τις νότιες χερσονήσους της Πελοποννήσου. Όντας για πολλές εκατονταετίες αυτόνομη , δεν ήταν δυνατό να μην επηρεάσει και την καθημερινότητα των κατοίκων και συνεπώς την οικιακή οικονομία της περιοχής και ιδιαιτέρως της ανατολικής. Το φυσικό περιβάλλον της ανατολικής Μάνης συνιστάται κυρίως από βραχώδη τοπία, άγονα εδάφη με λιγοστό χώμα και καθόλου δάση. Το νερό δε είναι δυσεύρετο καθώς ελάχιστες πηγές υπάρχουν. Οι οικισμοί είναι πολλοί αλλά ταυτοχρόνως μικροί και οικογενειακού χαρακτήρα. Η κατοικία είναι πέτρινη με δίριχη στέγη ενώ οι ισχυροί έμεναν σε πύργους. Την κοινωνική οργάνωση της περιοχής αποτελούσαν οι πολλές και αντιμαχόμενες πατριές – γενιές που βασίζονταν στην αρρενογονία. Οι ισχυροί ονομάζονταν Νικλιάνοι ενώ οι άλλοι αχαμνόμεροι. Οι κοινωνικές τάξεις της περιοχής δημιουργούνταν ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας, καθώς όλοι τους ήταν φτωχοί. Οι πλουτοπαραγωγικοί πόροι είναι περιορισμένοι και τα οικονομικά της οικογένειας βασίζεται κυρίως στην ελαιοκομία, την κτηνοτροφία και την αλιεία. Ο ρόλος του άνδρα ήταν να είναι πολεμιστής και η γυναίκα εργάτρια. Η διατροφή των κατοίκων είναι γνήσιο δείγμα μεσογειακής διατροφής, με όλα εκείνα τα θετικά τα οποία αυτό επιφέρει. Το λάδι, το ψάρι, η μικρή κατανάλωση κρέατος είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της. Η παραδοσιακή ενδυμασία των ανδρών θυμίζει πειρατή του 17ου αιώνα καθώς η βράκα και το όπλο είναι απαραίτητα αξεσουάρ. Οι γυναίκες ντύνονται σεμνά με μακριά και σκούρα ρούχα με το πέρασμα της ηλικίας. Κύριο χαρακτηριστικό η απλότητα. Το ίδιο χαρακτηριστικό ισχύει και για την οικοσκευή των σπιτιών που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν σπαρτιάτικα. Ενώ η οικοτεχνία βασιζόταν κυρίως σε πρωτογενή υλικά. Η καλή διατροφή σε συνδυασμό με την έντονη άσκηση αποτελούσαν τα όπλα του πληθυσμού κατά των ασθενειών. Συμπερασματικά η ανατολική Μάνη αποτελεί περιοχή με μακραίωνη ιστορική πορεία, έντονη παράδοση και ιδιαίτερο χαρακτήρα. Μπορεί να ελπίζει σε καλύτερες μέρες με την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Οικιακή οικονομία - Ελλάδα - Λακωνία (Νομός) - Μάνη
Home economics - Greece - Lakonia (Nome) - Mani

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2009-05-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.