Διερεύνηση των προοπτικών καλλιέργειας ρίγανης και παραλαβής ριγανέλαιου μέσω συμβολαιακής παραγωγής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Διερεύνηση των προοπτικών καλλιέργειας ρίγανης και παραλαβής ριγανέλαιου μέσω συμβολαιακής παραγωγής

Τσιγαρίδα, Ευανθία Αικατερίνη

Η παρούσα εργασία εντάσσεται στα πλαίσια της πτυχιακής μελέτης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.Η διερεύνηση των προοπτικών της καλλιέργειας της ρίγανης σε συνδυασμό με την παραλαβή ριγανελαίου, μέσω της συμβολαιακής γεωργίας εξετάζεται διεξοδικά για τον ελλαδικό χώρο. Παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση, διαμέσου της καταγραφής και της ανάλυσης των κυριοτέρων και μοναδικών μονάδων, στον τομέα καλλιέργειας- παραλαβής ριγανελαίου, που απαντώνται μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι μονάδες επεξεργασίας περιορίζονται στην τυποποίηση του λαμβανομένου προϊόντος, με τη μορφή της δρόγης. Η έννοια της συμβολαιακής γεωργίας στο συγκεκριμένο κλάδο βρίσκει πρόσφορο έδαφος ανάπτυξης, προώθησης και επικράτησης, γεγονός που αποδεικνύεται τεχνικοοικονομικά μέσα από τις μονάδες που υφίστανται σήμερα στην Ελλάδα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Medicinal plants
ρίγανη
Αρωματικά φυτά
ριγανέλαιο
Φαρμακευτικά φυτά
Καλλιέργεια
Aromatic plants
Γεωργία - Ελλάδα
συμβολαιακή παραγωγή
Agriculture - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2002


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.