Περιβαλλοντική εκπαίδευση και καταναλωτικές συνήθειες των μαθητών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Περιβαλλοντική εκπαίδευση και καταναλωτικές συνήθειες των μαθητών

Μαντρατζή, Θεοδώρα

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να διερευνήσει την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τις καταναλωτικές συνήθειες των παιδιών, πιο συγκεκριμένα των παιδιών του δημοτικού. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική έρευνα κατά τη περίοδο 1η Μαρτίου έως 28η Απριλίου, η οποία έλαβε χώρα στην πόλη της Φλώρινας αλλά και στα γύρω χωριά της. Στο δείγμα συμμετείχαν 216 παιδιά του δημοτικού, 5ης και 6ης τάξης. Επιπλέον εκτιμήθηκαν οι προσδιοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τις καταναλωτικές συνήθειες των παιδιών μέσω των παλινδρομήσεων (λογιστικών).Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι στην πλειονότητα τους τα παιδιά είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένα, τόσο στον τομέα της ανακύκλωσης και της εξοικονόμησης της ενέργειας όσο και της προστασίας του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα η πλειονότητα των παιδιών μπορούσε να διαχωρίσει τους κάδους ανακύκλωσης και μάλιστα πολλά από τα παιδιά δήλωσαν πως μια οικονομική ανταμοιβή θα αποτελούσε κίνητρο για πιο συχνή ανακύκλωση.Στον τομέα της εξοικονόμησης της ενέργειας, αποδείχθηκε πως τα παιδιά μπορούσαν να διαχειριστούν το νερό και το ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι τους, προκειμένου να εξοικονομήσουν και όχι να σπαταλήσουν την ενέργεια.Τέλος, τα παιδιά συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από διάφορες ενέργειες τους, όπως είναι η δεντροφύτευση, η μετακίνηση με το ποδήλατο ή με κάποιο άλλο μέσο φιλικό προς το περιβάλλον, μη αναιρώντας όμως το ποσοστό των παιδιών που μετακινείται με το αυτοκίνητο των γονιών του.Σε κάθε περίπτωση ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι καθοριστικός και συμβάλλει αισθητά στην πληροφόρηση των παιδιών για το περιβάλλον, έχοντας προβάδισμα η τηλεόραση και το διαδίκτυο καθώς αποτελούν την επιλογή των περισσοτέρων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Περιβαλλοντική εκπαίδευση
καταναλωτικές συνήθειες
πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.