Σύγκριση Διεθνών και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Ωφελήματα εφαρμογής αυτών στη φορολογία εισοδήματος των Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε).

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Σύγκριση Διεθνών και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Ωφελήματα εφαρμογής αυτών στη φορολογία εισοδήματος των Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε).

Κωνσταντίνου, Άννα

Στην παρούσα πτυχιακή μελέτη εξετάζονται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π) και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π), συγκρίνονται και παρουσιάζονται τα ωφελήματα εφαρμογής αυτών στην φορολογία εισοδήματος των Ανωνύμων Εταιριών, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε πρακτικό με την εμπειρική μελέτη δυο εταιριών παροχής υπηρεσιών και των οικονομικών τους καταστάσεων. Η Ελληνική αγορά ως μια αγορά ενταγμένη στη Διεθνή, είναι ωφέλιμο να τηρεί τους διεθνείς κανόνες και αρχές που τη διέπουν (Δ.Λ.Π). Μέχρι σήμερα, χρησιμοποιούσε τους δικούς της κανόνες και νόμους (Ε.Λ.Π), χάνοντας όμως έτσι ένα σημαντικό ποιοτικό στοιχείο, αυτό της εξωστρέφειας, αλλά και πολλά ποσοτικά χαρακτηριστικά όπως: μειωμένες Αποσβέσεις, σύνολο Ακινητοποιήσεων Ενεργητικού μεγαλύτερο, πραγματική εικόνα των Παγίων και του Ενεργητικού, μεγαλύτερα Καθαρά Αποτελέσματα χρήσης προ φόρων καθώς και εξισορρόπηση της αυξανόμενης φορολογίας με τους αναβαλλόμενους φόρους. Τα Δ.Λ.Π στηρίζονται στις αρχές της διεθνούς αγοράς αποτελώντας παράλληλα και τον συνδετικό κρίκο με το ποιοτικό στοιχείο της εξωστρέφειας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π), Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π), φορολογία εισοδήματος, ωφελήματα, Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)