Προβλήματα κινητικότητας των πολιτών εντός της πόλης με έμφαση στη στάθμευση αυτοκινήτων. Εμπειρική διερεύνηση.

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Προβλήματα κινητικότητας των πολιτών εντός της πόλης με έμφαση στη στάθμευση αυτοκινήτων. Εμπειρική διερεύνηση.

Θάνου, Δανάη

Η αυξημένη εξάρτηση των οδηγών από το Ι.Χ για τις μετακινήσεις τους τα τελευταία χρόνια, έχει επιφέρει δυσεπίλυτα προβλήματα στην κινητικότητα των πολιτών στα κέντρα των μεγάλων πόλεων ιδιαίτερα. Απόρροια αυτής της κατάστασης είναι η υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, την κυκλοφοριακή συμφόρηση των δρόμων των πόλεων, τη ρύπανση της ατμόσφαιρας και την έλλειψη χώρων στάθμευσης να ταλανίζουν τις σημερινές κοινωνίες. Η ανισότητα μεταξύ προσφερόμενων θέσεων για στάθμευση με τα ποσοστά ζήτησης για στάθμευση έχει ως αποτέλεσμα αυτοκίνητα σταθμευμένα παράνομα στα πεζοδρόμια ή σε διπλή σειρά επί της οδού γεγονός που οξύνει τα προβλήματα στις μετακινήσεις των πολιτών και ιδιαίτερα ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι, άνθρωποι με κινητικά προβλήματα). Στην κυκλοφοριακή συμφόρηση φαίνεται να εμπλέκονται και οι μετακινήσεις των αγαθών μέσα στη πόλη μιας και μοιράζονται το ίδιο οδικό δίκτυο και θέσεις στάθμευσης με τα Ι.Χ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμέτωπη με την παραπάνω πραγματικότητα έθεσε ως βασική επιδίωξη την προώθηση της βιωσιμότητας στις μετακινήσεις με απώτερο σκοπό μια βιώσιμη πόλη συνολικά . Ο στόχος της βιώσιμης πόλης όσον αφορά τις μετακινήσεις θα επέλθει με μείωση της χρήσης του Ι.Χ. ενισχύοντας και βελτιώνοντας τα Μ.Μ.Μ., προωθώντας τις ήπιες μορφές μετακίνησης όπως το ποδήλατο και το περπάτημα και διαμορφώνοντας πολιτικές για διαχείριση της στάθμευσης των Ι.Χ. και της κινητικότητας των αγαθών στην πόλη. Στην παρούσα έρευνα καταγράφεται η άποψη 126 οδηγών Ι.Χ. του Νομού Αττικής για την τρέχουσα κατάσταση ως προς όλα αυτά τα ζητήματα της ζωής και των μετακινήσεων στο κέντρο της πόλης. Η στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων δίνει ενδιαφέροντα ευρήματα που ανιχνεύουν και αναδεικνύουν απόψεις, διαθέσεις και πρακτικές των σημερινών Ελλήνων πολιτών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Διαχείριση στάθμευσης
Βιωσιμότητα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Κινητικότητα αγαθών
Πόλη
Ι.Χ.

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)