Προοπτικές νεανικής επιχειρηματικότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Προοπτικές νεανικής επιχειρηματικότητας

Αντωνοπούλου, Αγάπη

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι παράγοντες που προσδιορίζουν τη νεανική επιχειρηματικότητα και πώς αυτοί την επηρεάζουν στην ανάπτυξή της ή μη στην Ελλάδα. Για αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε έρευνα σε τυχαίο δείγμα 157 τελειόφοιτων φοιτητών από πανεπιστήμια της Αττικής, από τον Απρίλιο έως και το Μάιο 2015. Εκτιμήθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, όπως η γραφειοκρατία, η παρότρυνση και καθοδήγηση από την οικογένεια, η οικονομική εξασφάλιση για το μέλλον, η έλλειψη εμπειρίας και προσωπικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, η ύπαρξη ανταγωνισμού και άλλοι.Από τη στατιστική ανάλυση προκύπτει ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων (72,6%) ενώ γνωρίζει κάποιο άτομο από τον κοινωνικό περίγυρο ή κάποιο συγγενή που έχει τη δική του επιχείρηση, το 38,6% δεν θα επέλεγε να εργαστεί μαζί του. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι από το σύνολο των ερωτηθέντων το 65% δεν εργάζεται, ενώ μόλις το 35% είναι εργαζόμενοι φοιτητές. Από τα άτομα που δεν εργάζονται, οι 61 θα επέλεγαν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση ενώ οι υπόλοιποι όχι. Σημαντική είναι επίσης και η διαφορά μεταξύ των ατόμων που θα επέλεγαν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση και εκείνων που θα επέλεγαν να συνεργαστούν με κάποιο άλλο άτομο. Στη συνέχεια, από τα εμπειρικά αποτελέσματα των παλινδρομήσεων προκύπτει ότι η σκληρή εργασία για την επιτυχή έναρξη μιας νέας επιχείρησης, το κίνητρο που παρέχεται από την εκπαίδευση για ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, καθώς και η επιλογή έναρξης μιας επιχείρησης σε περίοδο ανεργίας, ως μοναδική λύση, είναι παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την απόφαση ενός νέου να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση ή όχι.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

στήριξη
παράγοντες παρεμπόδισης
νεανική επιχειρηματικότητα
εκπαίδευση
κίνητρα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.