Η αντίληψη των καταναλωτών για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Η αντίληψη των καταναλωτών για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους

Κουτσιμανή, Ανθή

Η συγκεκριμένη έρευνα παρουσιάζει τους προσδιοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αντίληψη των καταναλωτών για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και τις δράσεις τους για την εξάλειψη αυτών. Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι να διερευνηθούν και να αξιολογηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την αντίληψη των καταναλωτών σχετικά με τους περιβαλλοντικούς κινδύνου, με άλλα λόγια πως η αλλαγή του κλίματος επηρεάζει τη σκέψη των καταναλωτών για το μέλλον του περιβάλλοντος στο οποίο επιβιώνουν και με ποιους τρόπους οι ίδιοι θα ενεργήσουν δραστικά ώστε να εξαλειφθεί η αλλαγή του κλίματος ως ένα βαθμό. Για να έρθει εις πέρας αυτός ο στόχος πραγματοποιήθηκε τυχαία δειγματοληπτική έρευνα με 150 ερωτηθέντες από κατοίκους του νομού Αττικής και του νομού Λαρίσης, κατά το χρονικό διάστημα 20 Απριλίου 2015 έως 25 Μαΐου 2015. Tα εμπειρικά αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι, όλοι οι παράγοντες όπως, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που αφορούν σε δράσεις για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων, φιλικές προς το περιβάλλον συμπεριφορές και χαρακτηριστικά πολιτικών υποστήριξης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής επηρεάζουν την αντίληψη των καταναλωτών για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και την προθυμία τους για δράση δημογραφικά χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που αφορούν σε δράσεις για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων, φιλικές προς το περιβάλλον συμπεριφορές και χαρακτηριστικά πολιτικών υποστήριξης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής επηρεάζουν την αντίληψη των καταναλωτών για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και την προθυμία τους για δράση. Οι καταναλωτές δεν μένουν απαθείς σε μια τέτοια κατάσταση αλλά όπως παρατηρήθηκε μέσω πολλών δράσεων και χαρακτηριστικών που τους διακατέχουν, επηρεάζονται εξίσου σε μεγάλο βαθμό. Σημαντική παρατήρηση φαίνεται να υπάρχει στο παράγοντα του φύλου, της λιγότερης χρήσης αυτοκινήτου, της εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι πολίτες μέσα από την καθημερινότητα τους αντιλαμβάνονται πως οι συνθήκες αλλάζουν, τροποποιούνται δραματικά και έτσι προσπαθούν να διαφοροποιήσουν τις συνήθειές τους για να προβούν σε ενέργειες περιορισμού της κλιματικής αλλαγής και συνεπώς των περιβαλλοντικών κινδύνων που βιώνουν καθημερινά.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
δράση
προθυμία
εξάλειψη
αντίληψη καταναλωτών

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)