Απασχόληση φοιτητών και προοπτικές μετανάστευσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Απασχόληση φοιτητών και προοπτικές μετανάστευσης

Μούγιου, Ελένη

Η παρούσα εργασία εξετάζει τις παραμέτρους που ενισχύουν τις προοπτικές που έχουν οι νέοι της Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα οι φοιτητές Πανεπιστημίων, να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό. Ο σκοπός, λοιπόν, είναι να διερευνηθεί η επιθυμία των φοιτητών να φύγουν από την Ελλάδα καθώς και να αναλυθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τους νέους αυτούς στην απόφασή τους να μεταναστεύσουν. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική έρευνα κατά την περίοδο 20 Απριλίου 2015 έως 20 Μαΐου 2015. Το δείγμα της έρευνας συγκροτούν 152 φοιτητές. Αναλυτικότερα διερευνούνται: (i) οι παράγοντες που επηρεάζουν την τάση για μετανάστευση, (ii) η πιθανή διάρκεια παραμονής τους, (iii) το γεγονός αν έχουν πραγματοποιήσει ενέργειες προκειμένου να μεταναστεύσουν καθώς και (iv) οι λόγοι μετανάστευσης που σχετίζονται με την πιθανότητα τα άτομα να βρουν δουλειά στον τομέα των σπουδών τους.Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι περισσότεροι νέοι του δείγματος επιθυμούν να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό και μάλιστα μόνιμα, ενώ μεγαλύτερο ποσοστό είναι πρόθυμο να αναζητήσει εργασία στο εξωτερικό. Κυριότεροι λόγοι που ωθούνται στην επιθυμία αυτή είναι η καλύτερη ποιότητα ζωής καθώς και η εύρεση εργασίας στο αντικείμενο των σπουδών τους. Τα κύρια αποτελέσματα έδειξαν ότι τα άτομα είναι πιο πιθανό να μεταναστεύσουν όταν έχουν οι απόψεις τους σχετικά με το εξωτερικό είναι θετικές, όταν δεν τους αρέσει η περιοχή κατοικίας τους και όταν έχουν φίλους στο εξωτερικό. Τέλος, ένα φαινόμενο που παρατηρήθηκε είναι ότι παρόλο που τα άτομα επιθυμούν να μεταναστεύσουν, στην πλειοψηφία τους δεν έχουν προβεί σε σχετικές ενέργειες προκειμένου να πραγματοποιήσουν την επιθυμία τους αυτή.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

μετανάστευση
απασχόληση
διαρροή εγκεφάλων
φοιτητές
νέοι

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.